PL EN
Leki ziołowe w depresji – aktualny stan wiedzy.
 
Więcej
Ukryj
1
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
 
 
Data nadesłania: 19-12-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-01-2014
 
 
Data akceptacji: 03-01-2014
 
 
Data publikacji: 20-02-2014
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Szafrański   

Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Rtm. Pileckiego 106/139, 02-781 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(1):59-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ostatnie dekady przyniosły rozwój badań i zwiększone zainteresowanie psychofarmakologią leków pochodzenia naturalnego. Zidentyfikowano ponad 20 leków ziołowych, które mogą mieć potencjalne zastosowanie z uwagi na swoje działanie przeciwdepresyjne, przeciwlękowe lub jako leki nasenne. Leki ziołowe są często preferowane przez pacjentów, nierzadko są one przyjmowane na własną rękę, bez konsultacji z lekarzem. Celem pracy jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat zastosowania leków pochodzenia naturalnego w leczeniu depresji. Przegląd piśmiennictwa został przygotowany na podstawie przeglądu bazy danych Medline/Pubmed. Uwzględniono takie leki pochodzenia roślinnego, dla których stwierdzono potencjalne działanie przeciwdepresyjne w badanich przedklinicznych in vitro i in vivo i dla których działanie kliniczne wobec objawów depresji było przedmiotem badania w warunkach klinicznych u ludzi. Nacisk położono na randomizowane kontrolowane badania kliniczne (RCT). Na podstawie przeprowadzonego przeglądu piśmiennictwa zidentyfikowano 7 leków ziołowych, w przypadku których badania przedkliniczne lub/i badania kliniczne sugerują wpływ przeciwdepresyjny: dziurawiec, lawenda, ogórecznik, różeniec, rumianek, szafran i żeń-szeń. W przypadku dwóch z nich: wyciągów z dziurawca i z szafranu skuteczność działania przeciwdepresyjnego u chorych z łagodną lub umiarkowaną depresją została potwierdzona w kontrolowanych randomizowanych badaniach klinicznych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top