PL EN
ARTICLE
Wpływ stosowania litu na czynność gruczołu tarczowego u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową.
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Adult Psychiatry, Poznań University of Medical Sciences
 
2
Department of Endocrinology, Metabolism and Internal Medicine, Poznań University of Medical Sciences
 
 
Data nadesłania: 18-11-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-12-2013
 
 
Data akceptacji: 27-12-2013
 
 
Data publikacji online: 28-06-2014
 
 
Data publikacji: 28-06-2014
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Kraszewska   

Klinika Psychiatrii Dorosłych ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(3):417-428
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Począwszy od roku 1963 stosowanie litu stanowi najbardziej udokumentowany sposób postępowania długoterminowego w chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD), zarówno dla zapobiegania epizodom depresyjnym, jak i maniakalnym, a także zmniejszania ryzyka samobójstwa. W ChAD czynność gruczołu tarczowego i osi podwzgórze-przysadka-tarczyca (PPT) ma istotne znaczenie dla patofizjologii, przebiegu klinicznego i leczenia tej choroby. Wpływ litu na gruczoł tarczowy stanowi jedno z najważniejszych działań niepożądanych długotrwałej terapii tym lekiem. Lit jest gromadzony w tarczycy w stężeniu 3 do 4 razy większym niż w osoczu, a w wyniku jego stosowania dochodzi do zmniejszenia produkcji i hamowania uwalniania hormonów tarczycy oraz zmian w procesach immunologicznych dotyczących tego gruczołu. Najczęstszymi objawami ubocznymi związanymi z działaniem długotrwałego stosowania litu na tarczycę jest wole i niedoczynność tarczycy. Rzadkim powikłaniem stosowania litu jest nadczynność tarczycy. Lit może też powodować wzrost autoimmunizacji tarczycy, zwłaszcza, jeśli jest ona obecna przed rozpoczęciem leczenia oraz zmiany strukturalne tego gruczołu. W artykule omówiono również postępowanie w opisanych wyżej powikłaniach oraz zasady monitorowania czynności tarczycy u osób otrzymujących długotrwałą terapię litem.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top