PL EN
ARTICLE
Zaburzenie i objawy obsesyjno-kompulsyjne u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym: spectrum zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego czy współwystępowanie?
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM
 
 
Data nadesłania: 12-08-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-12-2013
 
 
Data akceptacji: 03-02-2014
 
 
Data publikacji: 30-06-2014
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Srebnicki   

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, Marszałkowska 24, 00-574 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(3):429-439
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
ocena częstości występowania zaburzenia lub objawów obsesyjno-kompulsyjnych (OK) u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym (anorexia nervosa - AN) oraz związków pomiędzy obecnością objawów OK oraz przebiegiem AN.

Metoda:
137 dziewcząt z AN w wieku 14,8 +/- 1,8 lat wypełniło polską wersję kwestionariusza LOI-CV. Na podstawie wyników wyodrębniono grupę podwyższonego ryzyka (PR) wystąpienia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego oraz grupę bez ryzyka (BR). Rozpoznanie ustalano przy pomocy polskiej wersji wywiadu K-SADS-PL. Analizowano związek pomiędzy ilością i nasileniem objawów OK a następującymi parametrami: wiek początku AN i w momencie hospitalizacji, ubytek masy ciała, BMI w momencie hospitalizacji i jego zmiany, wiek pierwszej miesiączki, czas trwania braku miesiączki oraz jej powrotu, długość leczenia, ilość nawrotów.

Wyniki:
u żadnej z pacjentek nie zdiagnozowano zaburzenia obsesyjno-kompulsyjngo, ale u 25% stwierdzono występowanie objawów OK kwalifikujących je do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia zaburzenia. Różnice pomiędzy grupami PR i BR dotyczyły czasu trwania AN przed hospitalizacją oraz wieku i masy ciała przy wypisie ze szpitala. Wykazano ujemną korelację pomiędzy ilością odpowiedzi “TAK” i wynikiem w Skali Wpływu na funkcjonowanie w LOI-CV a wiekiem w momencie wypisu ze szpitala.

Wnioski:
wyniki nie potwierdzają obserwacji dotyczących częstego współwystępowania AN i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, wskazują jednak na częste współwystępowanie objawów OK.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top