PL EN
ARTICLE
Ocena makroskopowa błony śluzowej jamy ustnej i analiza pH śliny u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 06-11-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-01-2014
 
 
Data akceptacji: 24-01-2014
 
 
Data publikacji: 28-06-2014
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Paszyńska   

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(3):453-464
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem badania była ocena stanu błony śluzowej jamy ustnej i częstości występowania drożdżaków z rodzaju Candida w jamie ustnej oraz analiza wartości pH śliny całkowitej u osób z jadłowstrętem psychicznym (anorexia nervosa AN) w porównaniu z populacją osób bez zaburzeń odżywiania.

Metoda:
W kontrolowanym badaniu klinicznym uczestniczyły dwie grupy młodych kobiet dopasowanych pod względem wieku: z jadłowstrętem psychicznym (Grupa A, n=31) i zdrowe, (Grupa 0, n=40). Ślinę całkowitą zebrano w warunkach spoczynku i stymulacji przez instruowanie pacjentów do żucia tabletek woskowych. Przeprowadzono pomiary pH śliny, oceniono makroskopowo błonę śluzową, wykonano jakościową i ilościową analizę mikologiczną. Wymaz pobierano z trzech okolic jamy ustnej. Hodowlę prowadzono na podłożach wybiórczych dla gatunków Candida.

Wyniki:
Stwierdzono zmiany w makroskopowej strukturze błony śluzowej jamy ustnej o wieloczynnikowym podłożu: urazowym, zapalnym, z niedoborów pokarmowych, dehydratacji oraz podłożu stresogennym. Częstość występowania drożdżaków Candida u osób z AN nie odbiegała od wartości stwierdzanych w populacji ogólnej. Zarówno w ślinie niestymulowanej, jak i stymulowanej pH było istotnie niższe niż w grupie kontrolnej.

Wnioski:
Występowanie zmian patologicznych w błonie śluzowej jamy ustnej może być związane z utratą ochronnej funkcji śliny, czego dowodem jest zmniejszona wartość pH w niestymulowanej i stymulowanej ślinie całkowitej. U osób z jadłowstrętem psychicznym wskazany jest monitoring parametrów ślinowych, takich jak szybkość wydzielania śliny i pH oraz regularna stomatologiczna kontrola stanu tkanek miękkich jamy ustnej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top