PL EN
Wzajemna ocena relacji małżeńskiej rodziców pacjentek z zaburzeniami odżywiania się
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM
 
2
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM
 
 
Data nadesłania: 02-02-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-06-2014
 
 
Data akceptacji: 03-06-2014
 
 
Data publikacji: 20-08-2014
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Pilecki   

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, Street, Code City, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(4):809-822
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem badania była ocena percepcji relacji małżeńskiej oraz wzajemnych jej powiązań rodziców pacjentek z rozpoznaniem zaburzeń odżywania się. Użyto danych: 54 pacjentek z rozpoznaniem anoreksji restrykcyjnej (ANR), 22 anoreksji żarłoczno-wydalającej (ANBP), 36 bulimii (BUL) oraz dwóch grup kontrolnych: 36 pacjentek z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych (DEP) oraz 85 uczennic szkól krakowskich (NOR).

Metoda:
Do badania użyto diadycznego Kwestionariusza Oceny Rodziny KRD KOR.

Wyniki:
Żony z grupy BUL, w odróżnieniu od żon z grupy NOR, gorzej oceniały ogólne funkcjonowanie męża w relacji małżeńskiej, wypełnianie przez niego zadań, zaangażowanie uczuciowe, spójność jego systemu wartości i reguł postępowania. Żony z grupy ANR w porównaniu z żonami NOR negatywnie oceniały zaangażowanie uczuciowe mężów w relację małżeńską. Mężowie z grupy DEP w porównaniu z mężami z grupy NOR gorzej ocenili ogólne funkcjonowanie żony w relacji małżeńskiej, poziom komunikacji w niej, stopień zrozumienia przez żonę, sposób, w jaki wypełnia ona swoje zadania żony oraz spójność jej systemu wartości i reguł postępowania. Obrazy relacji małżeńskiej rodziców uczennic szkół krakowskich były ze sobą istotnie skorelowane w prawie wszystkich badanych wymiarach w odróżnieniu od obrazów relacji rodziców pacjentek, bez względu na rozpoznanie, gdzie istotne zależności uzyskano jedynie w kilku badanych obszarach.

Wnioski:
Porównując wyniki rodziców pacjentek z zaburzeniami odżywiania się z wynikami rodziców pacjentek z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych nie stwierdzono różnic w obrazie relacji małżeńskiej, ani we wzajemnej ocenie małżonków, ani w powiązaniu ocen.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top