PL EN
ARTICLE
„Deficyty neuropoznawcze i społecznego poznania u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym”
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Data nadesłania: 23-10-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-01-2014
 
 
Data akceptacji: 07-02-2014
 
 
Data publikacji: 28-06-2014
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Kułakowska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(3):465-475
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie W pierwszej części artykułu autorzy przedstawili zestawienie aktualnych koncepcji wyjaśniających genezę obserwowanych u osób z jadłowstrętem psychicznym (JP) zaburzeń natury neuropoznawczej i w zakresie funkcji społecznego poznania. Dzięki neuroobrazowaniu możliwe staje się coraz lepsze poznanie specyfiki funkcjonowania mózgu u tych osób. Mimo to JP pozostaje chorobą o skomplikowanej, wieloczynnikowej etiologii stanowiącą duży problem leczniczy. Obecnie popularnością cieszy się pogląd uwzględniający integrującą rolę wyspy i struktur podkorowych (takich jak hipokamp, jądro migdałowate, wzgórze) w regulacji procesów poznawczych i emocjonalnych u osób cierpiących na JP. W drugiej części podjęto próbę opisu deficytów neuropoznawczych i społecznego poznania u osób z jadłowstrętem psychicznym występujących przed zachorowaniem, w trakcie choroby i po wyzdrowieniu. Szczególną uwagę zwrócono na najczęściej opisywane w literaturze deficyty neuropoznawcze, takie jak: sztywność myślenia i osłabiona centralna koherencja z koncentracją na szczegółach oraz deficyty społecznego poznania, do których zalicza się upośledzenie procesów percepcji i ekspresji emocji, teorii umysłu (ang. theory of mind, ToM) oraz empatii. Wyniki dotychczasowych badań nie dają zadowalającej odpowiedzi na pytanie, czy wymienione wyżej zaburzenia są cechą endofenotypową czy stanem w epizodzie chorobowym aczkolwiek znacząca ich ilość wskazuje na stały charakter deficytów niezależny od dynamiki choroby.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top