PL EN
ARTICLE
Strategie radzenia sobie z nadmierną masą ciała oraz szacunek do siebie i własnego ciała w kontekście analizy transakcyjnej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychologii, Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny
 
2
Zakład Propedeutyki Położnictwa, Katedra Zdrowia Kobiety, Śląski Uniwersytet Medyczny
 
3
Zakład statystyki, Śląski Uniwersytet Medyczny
 
4
Zakład Patofizjologii, Katedra Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
 
5
Katedra Zdrowia Kobiety, Śląski Uniwersytet Medyczny
 
6
Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedra Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
 
 
Data nadesłania: 05-10-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-01-2014
 
 
Data akceptacji: 19-01-2014
 
 
Data publikacji: 28-06-2014
 
 
Autor do korespondencji
Monika Bąk-Sosnowska   

Zakład Psychologii, Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny, u. Medyków 12, 40-752 Katowice, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(3):477-487
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Analiza Ja otyłych kobiet w kontekście analizy transakcyjnej i określenie związku między strategią radzenia sobie z nadmierną masą ciała, strukturą Ja, szacunkiem do siebie i własnego ciała.

Metoda:
Sto siedemdziesiąt jeden dorosłych kobiet z nadwagą i otyłością zostało zbadanych przez lekarza ogólnego lub specjalistę leczenia otyłości. Struktura Ja, szacunek do siebie oraz szacunku do ciała oceniano przy użyciu polskich wersji kwestionariuszy: the Ego State Questionnaire, the Coopersmith Self-Esteem Inventory, and the Body-EsteemScale.

Wyniki:
Badane zostały podzielone na trzy podgrupy: A – nie odchudzająca się aktualnie (35,1%), B – odchudzająca się samodzielnie (33,9%), C – odchudzająca się w poradni leczenia otyłości (31,0%). Wiek, wykształcenie, status zawodowy, stan cywilny, liczba dzieci oraz okres życia, w którym rozwinęła się nadwaga/otyłość były podobne we wszystkich podgrupach. Podgrupy B i C istotnie częściej podejmowały próby odchudzania (p <0,001) i doświadczały efektu jo-jo (p <0,001), niż podgrupa A. Skuteczne próby odchudzania obserwowano istotnie częściej w podgrupie C (p <0,001). Średnie wyniki w skali kłamstwa były znacznie wyższe w podgrupach A i C, niż w podgrupie B (odpowiednio: p <0,05 i p <0,01). Poziom szacunku do siebie, atrakcyjność seksualna, zatroskanie masą ciała, kondycja fizyczna oraz struktura Ja, były podobne we wszystkich podgrupach.

Wnioski:
Struktura Ja oraz szacunek do siebie i własnego ciała nie wpływają na wybór strategii radzenia sobie z nadmierną masą ciała. Szacunek do siebie jest związany z wymiarami Ja: Dziecko Spontaniczne oraz Dorosły, zaś atrakcyjność seksualna z wymiarem Dziecko Spontaniczne.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top