PL EN
ARTICLE
Zmiany w jamie ustnej w przebiegu intensywnych wymiotów u pacjentki z zaburzeniem wegetatywnym występującym pod postacią somatyczną – opis przypadku.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej UM w Poznaniu
 
2
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu
 
3
Zakład Genetyki w Psychiatrii, Katedra Psychiatrii UM w Poznaniu
 
4
Katedra i Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UM w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 17-02-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-05-2015
 
 
Data akceptacji: 27-07-2015
 
 
Data publikacji: 08-06-2016
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Maria Paszyńska   

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(3):521-531
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel Zaburzenia odżywiania, w szczególności o typie przeczyszczającym, refluks żołądkowo-przełykowy (GERD), choroba alkoholowa i zespoły chorobowe przebiegające z obniżonym wydzielaniem śliny należą do głównych przyczyn endogennych występowania erozji zębów. Celem pracy jest prezentacja pacjentki z zaburzeniami występującymi pod postacią somatyczną, u której doszło do znacznych ubytków erozyjnych zębów, na skutek oddziaływania chemicznego kwasu żołądkowego na jamę ustną. Metoda Siedemnastoletnia pacjentka została skierowana do Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w związku z uporczywymi nudnościami i wymiotami trwającymi od około 10 miesięcy. Z tego powodu chora była kilkakrotnie hospitalizowana na oddziałach pediatrycznych. Nudnościom i wymiotom towarzyszył również lęk przed wychodzeniem z domu, znajdowaniem się w miejscach publicznych. Chora obawiała się reakcji innych osób na swoje dolegliwości. Dodatkowo przeprowadzono stomatologiczne badanie przedmiotowe i podmiotowe jamy ustnej. Wyniki Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, w trakcie których doszło do intensywnych wymiotów można potraktować jako nietypowy przykład zaburzeń odżywiania o typie przeczyszczającym. Ubytki erozyjne zębów, były głównymi objawami wywołanymi zwracaniem treści pokarmowej w jamie ustnej. W badaniu przedmiotowym błony śluzowej jamy ustnej stwierdzono jej keratynizację, usuwalny nalot na języku oraz złuszczające zapalenie warg, związane z wysuszeniem i pęknięciami warg. Wnioski Zaobserwowane erozja tkanek twardych zębów i zmiany w makroskopowej budowie błony śluzowej jamy ustnej wydają się być głównymi objawami wywołanymi zwracaniem treści pokarmowej w postaci intensywnych i długotrwałych wymiotów. Zmiany te mogą stanowić duży problem zdrowotny, jak i estetyczny dla pacjenta. Zaburzenia somatomorficzne, jak wynika z opisanego przypadku, wymagają wielospecjalistycznej opieki medycznej, w tym regularnej oceny stomatologicznej.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top