PL EN
ARTICLE
Zaburzenia procesów społecznego poznania w zespole Aspergera i jadłowstręcie psychicznym. W poszukiwaniu endofenotypów społecznego poznania
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
 
2
Zakład Genetyki IPiN w Warszawie
 
3
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 25-08-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-11-2014
 
 
Data akceptacji: 04-11-2014
 
 
Data publikacji: 08-06-2016
 
 
Autor do korespondencji
Beata Joanna Kasperek-Zimowska   

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(3):533-542
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rosnąca ilość publikacji wskazuje na obecność istotnych deficytów społecznego poznania u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym (JP). Deficyty te wydają się być porównywalne w jakościowym i ilościowym wymiarze z upośledzeniem takich samych funkcji u osób z zespołem Aspergera (ZA). Celem niniejszej pracy jest wskazanie obszarów tematycznych z zakresu zaburzeń procesów społecznego poznania u osób z zespołem Aspergera i jadłowstrętem psychicznym z uwzględnieniem potencjalnego udziału szlaków genetycznych oksytocyny i wazopresyny w patogenezie tych chorób. W pierwszej części pracy przeprowadzono usystematyzowaną analizę badań ukierunkowanych na ocenę procesów społecznego poznania w grupie osób z JP i ZA. Wyniki dużej ilości badań potwierdzają obecność deficytów społecznego poznania w JP i ZA. Dodatkowo u chorych na JP i ZA występuje podobna struktura i rozkład funkcji mózgu w regionach odpowiedzialnych za społeczne poznanie. W drugiej części pracy opisano rolę układu hormonalnego oksytocyna-wazopresyna (OT-AVP) w procesach społecznego poznania w JP i ZA. Przedstawiono także jego podłoże genetyczne i możliwe znaczenie jednonukleotydowych polimorfizmów w obrębie genów: OXT, AVP, CD38, OXTR, AVPR1A oraz LNPEP.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top