PL EN
Pięćdziesięciolecie artykułu, który wstrząsnął psychiatrią
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
2
Członek korespondent PAN
 
 
Data nadesłania: 16-08-2022
 
 
Data akceptacji: 13-10-2022
 
 
Data publikacji online: 28-02-2023
 
 
Data publikacji: 28-02-2023
 
 
Autor do korespondencji
Janusz Rybakowski   

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(1):7-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W styczniu 2023 roku mija 50 rocznica ukazania się w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Science” artykułu Davida Rosenhana „On being sane in insane places”. Publikacja ta stała się jedną z najbardziej wpływowych prac psychiatrycznych drugiej połowy XX wieku, osiągając do połowy 2022 roku 1276 cytowań. W artykule opisano 8 zdrowych osób, które zgłosiły się do szpitali psychiatrycznych w USA podając doznawanie omamów słuchowych. Wszystkie zostały przyjęte do oddziału psychiatrycznego, głównie z podejrzeniem schizofrenii i zalecono im leczenie farmakologiczne. Ich pobyt trwał średnio 19 (7-52) dni mimo, że od chwili przyjęcia nie potwierdzały tych objawów. Artykuł zwrócił uwagę na niezasadne rozpoznanie choroby psychicznej skutkujące hospitalizacją psychiatryczną w nieprzyjaznych warunkach. Miał on wielorakie konsekwencje. Wzmocnił proces deinstytucjonalizacji psychiatrycznej i stanowił pożywkę dla ruchów antypsychiatrycznych oraz psychiatrii nazywanej „humanistyczną”. Przyśpieszył natomiast powstanie obiektywnego systemu diagnostyki psychiatrycznej, jakim stała się III edycja amerykańskiego podręcznika Diagnostic and Statistical Manual (DSM) wydana w 1980 roku. Publikacja w 2019 roku książki Susannah Cahalan pt. The great pretender (Wielki mistyfikator) podważa rzetelność artykułu. Autorka na podstawie wielu rozmów i mając wgląd do notatek Rosenhana wykazała liczne nieścisłości w opisie eksperymentu. Nie była również w stanie retrospektywnie potwierdzić tożsamości większości osób biorących w nim udział, ani uzyskać istotnych danych odnośnie tej publikacji od redakcji „Science”. W 50-lecie artykułu zwraca się uwagę zarówno na jego aspekt poznawczy dotyczący obiektywnego rozpoznania choroby psychicznej i roli hospitalizacji psychiatrycznych, ale również na negatywne konsekwencje drastycznego zmniejszenia łóżek psychiatrycznych w USA.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top