PL EN
Rola nadziei w zmaganiach ze schizofrenią
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Data nadesłania: 06-06-2013
 
 
Data akceptacji: 30-06-2013
 
 
Data publikacji: 26-09-2013
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Libman-Sokołowska   

Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2013;47(5):933-946
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Nadzieja stanowi istotny wymiar funkcjonowania psychicznego człowieka, źródło siły w egzystencjalnych zmaganiach osób zdrowych i chorych. U pacjentów z diagnozą schizofrenii nadzieja jest ściśle związana z subiektywnym poczuciem zdrowienia, dlatego jej wzmacnianie stanowi obiecujący cel interwencji terapeutycznych. Z drugiej strony, różnorodność definicji nadziei i różnice metodologiczne pomiędzy poświęconymi jej nielicznymi badaniami naukowymi, utrudniają wyciąganie wniosków, które pozwoliłyby na sformułowanie konkretnych wskazań terapeutycznych, dających się zastosować w praktyce klinicznej. Większość projektów badawczych poświęconych nadziei u osób chorych na schizofrenię koncentruje się na opisie mechanizmów wpływających na poczucie dobrostanu u chorych lub na określeniu zależności pomiędzy nasileniem nadziei a innymi zmiennymi. W niniejszej pracy zostały przedstawione koncepcje nadziei wraz z odpowiadającymi im narzędziami psychometrycznymi oraz wyniki badań dotyczących nadziei u osób z diagnozą schizofrenii, m.in. odnoszących się do związków nadziei z nasileniem objawów psychopatologicznych, procesem zdrowienia i dobrostanem pacjentów. Kontynuowanie badań nad tym zagadnieniem, a przede wszystkim usystematyzowanie dotychczas zgromadzonych danych, może zaowocować korzystnymi dla pacjentów zmianami w procesie leczenia.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top