PL EN
Poczucie humoru w schizofrenii - zdolność do odbioru komizmu i możliwości jego wykorzystania w oddziaływaniach terapeutycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatryczna
 
2
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii
 
3
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
 
 
Data nadesłania: 24-05-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-06-2013
 
 
Data akceptacji: 02-07-2013
 
 
Data publikacji: 26-09-2013
 
 
Autor do korespondencji
Anna Braniecka   

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2013;47(5):945-956
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Dotychczasowe badania nad poczuciem humoru w schizofrenii koncentrują się wokół dwóch głównych obszarów, którymi są ocena zdolności pacjentów do odczytywania i doceniania komizmu oraz określenie możliwości wykorzystywania go w programach terapeutycznych nakierowanych na poprawę funkcjonowania chorych i zapobiegania nawrotom choroby. Większość płynących z nich wniosków wspiera pogląd o przydatności rozwijania i wzmacniania poczucia humoru w schizofrenii, podkreślając jego korzystny wpływ na jakość życia pacjentów, przede wszystkim w zakresie obniżania poziomu agresji, zmniejszania lęku, poprawy samopoczucia i ogólnej satysfakcji z życia oraz usprawniania funkcjonowania społecznego. Jednocześnie szereg wyników badań wskazuje na występowanie w schizofrenii osłabionej zdolności do odbioru komizmu, która może zmniejszać skuteczność wykorzystujących go oddziaływań terapeutycznych. Kolejne ograniczenie w tym zakresie może stanowić, stwierdzany w doniesieniach empirycznych, wzmożony lęk osób ze schizofrenią przed byciem wyśmianym. Wydaje się zatem, że kierowanie do tej grupy pacjentów humorystycznych interwencji terapeutycznych wymaga szczególnie starannego ich zaplanowania, uwzględniającego jej poznawcze i afektywne ograniczenia w odbiorze komizmu, a także nasilone obawy przed staniem się obiektem złośliwych żartów otoczenia.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top