PL EN
ARTICLE
Wariant behawioralny otępienia czołowo-skroniowego z dominującymi zaburzeniami chodu w obrazie klinicznym – opis przypadku.
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Neurologiczny Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
 
2
Katedra Neuropsychologii Klinicznej CM UMK w Bydgoszczy
 
 
Data nadesłania: 03-07-2015
 
 
Data akceptacji: 27-07-2015
 
 
Data publikacji: 30-04-2016
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Guenter   

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(2):329-336
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Wariant behawioralny otępienia czołowo-skroniowego to heterogenne pod względem klinicznym i neuropatologicznym schorzenie neurozwyrodnieniowe charakteryzujące się postępującymi zaburzeniami zachowania i funkcji wykonawczych. Stanowi drugą co do częstości, po otępieniu typu alzheimerowskiego, przyczynę demencji o podłożu neurozwyrodnieniowym. Nietypowy przebieg choroby, w tym przypadki pacjentów z innymi objawami nakładającymi się na obraz kliniczny, niesie za sobą wyzwanie w procesie diagnostycznym. Celem pracy jest przedstawienie przypadku pacjentki z wariantem behawioralnym otępienia czołowo-skroniowego, u której zaburzenia chodu stanowiły zasadniczą dolegliwość maskując zaburzenia zachowania i funkcji poznawczych.

Metoda:
Opis przypadku

Wyniki:
W poniższym artykule prezentujemy przypadek pacjentki z wariantem behawioralnym otępienia czołowo-skroniowego, która przedstawiała zaburzenia chodu jako zasadniczy objaw schorzenia. Ten nietypowy objaw maskował obecność zaburzeń zachowania oraz funkcji poznawczych. Zaburzenia chodu występują często w późnych stadiach zespołów otępiennych. Wynikają wówczas z apraksji chodu, zespołu pozapiramidowego lub uszkodzenia neuronu ruchowego. Nie stanowią jednak zasadniczego objawu w przebiegu wariantu behawioralnego otępienia czołowo-skroniowego z wyjątkiem terminalnego stadium.

Wnioski:
Przedstawiony przypadek podkreśla znaczenie dokładnie zebranego i odpowiednio ukierunkowanego wywiadu z pacjentem i jego rodziną. Wariant behawioralny otępienia czołowo-skroniowego powinien być uwzględniany w przypadkach zaburzeń chodu o niejasnej etiologii.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top