PL EN
ARTICLE
Współwystępowanie uzależnienia od alkoholu z innymi zaburzeniami psychicznymi. Część I. Epidemiologia podwójnego rozpoznania
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna
 
2
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojskowego Instytutu Medycznego
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna; University of Michigan, Department of Psychiatry, Ann Arbor, MI, USA
 
 
Data nadesłania: 29-01-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-04-2014
 
 
Data akceptacji: 18-04-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2015
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Wojnar   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(2):265-275
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Praca stanowi przegląd piśmiennictwa dotyczącego współwystępowania uzależnienia od alkoholu z innymi zaburzeniami psychicznymi. Sytuacja, gdy uzależnienie od alkoholu towarzyszy innym zaburzeniom psychicznym jest znacznie częstsza, niż się powszechnie uważa. Szacuje się, że ponad jedna trzecia osób z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych używa w sposób szkodliwy, bądź jest uzależniona od substancji psychoaktywnych, w tym najczęściej od alkoholu. Jednocześnie wśród pacjentów uzależnionych od alkoholu 37% cierpi równocześnie na inne zaburzenia psychiczne. Uzależnienie od alkoholu jest związane z częstszym występowaniem: zaburzeń nastroju ogółem – ponad trzykrotnie, depresji – niemal czterokrotnie, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych – ponad sześciokrotnie, zaburzeń lękowych ogółem – ponad dwukrotnie, zaburzeń lękowych uogólnionych – ponad czterokrotnie, zaburzeń lękowych z napadami paniki – niemal dwukrotnie, zespołu stresu pourazowego – ponad dwukrotnie. Niedoszacowanie tej współchorobowości pozostaje częstą przyczyną trudności terapeutycznych w tej grupie chorych. Trening umiejętności społecznych u pacjentów z podwójnym rozpoznaniem pozwala na zmianę stylu radzenia sobie ze stresem, prowadząc do zmniejszenia częstości sięgania po substancje psychoaktywne – w tym alkohol.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top