PL EN
ARTICLE
Zespół uzależnienia od Internetu w grupie 402 uczniów szkoły średniej
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Psychiatry, Medical University of Siena
 
 
Data nadesłania: 24-11-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-03-2014
 
 
Data akceptacji: 13-10-2014
 
 
Data publikacji: 30-04-2015
 
 
Autor do korespondencji
Francesco Taranto   

Department of Psychiatry, Medical University of Siena, Viale Bracci, 53100 Siena, Italy
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(2):255-263
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
W niniejszej pracy miały na celu ocenę występowania IAD w włoskiej próbie uczniów szkół średnich. Mamy również zbadać związek między fobią społeczną i diagnozy IAD; wreszcie, zbadaliśmy związek między IAD i nadużywania substancji.

Metoda:
Badania przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską. Oceny podawane w tym badaniu składał się z trzech części: 1) gromadzenie informacji o ogólnych i osobistych danych przedmiotów, 2) kwestionariusz Uzależnienie od Internetu zaproponowana przez KO, składa się 9 różnych obszarach; 3) lęk społeczny Spectrum Self-Report (Nieśmiałych -SR) Lifetime kwestionariusz.

Wyniki:
19 z 402 badanych (tj. 4,7% próby) spełnia kryteria diagnostyczne dla IAD, pokazując niewielką przewagę mężczyzn. 10,9% pacjentów spełniało kryteria diagnostyczne dla zaburzenia fobii społecznej Spectrum. Sześć podmiotów IAD (31,8%) były również zdiagnozowano stan spektrum fobii społecznej. W grupie uczniów ze zdiagnozowanym IAD, 4 (21,05%), badani obecnie lub w przeszłości stosowanie leków.

Wnioski:
Nasze wyniki sugerują, że istnieje spora populacja młodzieży już pokazano i na ryzyko wystąpienia jakiś problemów w stosunkach z sieci. Zaburzenie lękowe społecznej wydaje się być zarówno czynnikiem ryzyka i często współwystępują zaburzenia Internetu nadużycia. Dalsze badania wraz z wspólnych kryteriów diagnostycznych i narzędzi ułatwi badania nad sposobami leczenia tych szybko rozwijających się i wyłączanie warunków.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top