PL EN
ARTICLE
W kierunku lepiej zaplanowanej nieselektywności: rola receptorów 5-HT7 w działaniu leku przeciwpsychotycznego II generacji, lurazydonu
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Farmakologii
 
2
Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ
 
3
Katedra i Klinika Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 18-01-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-02-2015
 
 
Data akceptacji: 05-02-2015
 
 
Data publikacji: 30-04-2015
 
 
Autor do korespondencji
Przemysław Bieńkowski   

Zakład Farmakologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(2):243-253
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Efektywność stosowanych obecnie leków przeciwpsychotycznych jest daleka od ideału. Wielu pacjentów wykazuje niezadowalającą odpowiedź na leczenie przeciwpsychotyczne mimo prób stosowania różnych leków. Wobec powyższego nie słabnie zainteresowanie poszukiwaniem mechanizmów farmakologicznych, które mogłyby wzmocnić efekty terapeutyczne leków przeciwpsychotycznych i/lub ograniczyć typowe dla tych leków działania niepożądane. Podstawowym celem niniejszej pracy przeglądowej jest podsumowanie podstawowych danych dotyczących roli receptorów serotoninowych, ze szczególnym uwzględnieniem receptorów 5-HT7, w działaniu leku przeciwpsychotycznego II generacji, lurazydonu. Ma on unikalny profil farmakologiczny obejmujący blokowanie receptorów dopaminowych D2, serotoninowych 5-HT2A i 5-HT7 oraz właściwości częściowego agonisty wobec receptorów serotoninowych 5-HT1A - przy braku wyraźnego powinowactwa do receptorów histaminowych H1 i cholinergicznych receptorów muskarynowych. Lek ten jest pochodną azapironu wykazującą właściwości przeciwpsychotyczne i przeciwdepresyjne potwierdzone w modelach przedklinicznych oraz w randomizowanych badaniach klinicznych. Dodatkowo, w związku z wysokim powinowactwem do receptorów 5-HT7, oprócz wykazywania podstawowych właściwości przeciwdepresyjnych lub przeciwpsychotycznych, lurazydon może odwracać niedoczynność kory przedczołowej i jej poznawcze korelaty.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top