PL EN
ARTICLE
Wskazówki do stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji o przedłużonym działaniu.
 
Więcej
Ukryj
1
III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
2
III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
 
3
Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii, UJ Collegium Medicum
 
4
Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 
5
Zakład Farmakologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
6
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 12-12-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-02-2015
 
 
Data akceptacji: 26-02-2015
 
 
Data publikacji: 30-04-2015
 
 
Autor do korespondencji
Marek Jarema   

III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(2):225-241
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Leki przeciwpsychotyczne o przedłużonym działaniu (LAI) są cenną alternatywą w leczeniu zaburzeń psychotycznych, głównie schizofrenii. Zapewniają bardziej stabilny poziom leku, poprawiają współpracę w leczeniu, zwiększają szanse na dobra i trwałą poprawę. Ich stosowanie zmniejsza także niepokój otoczenia chorego o to czy pacjent stosuje się do zaleceń lekarskich. Uważa się, że wahania poziomu leku nie sprzyjają utrzymaniu długotrwałej poprawy klinicznej, a więc zwiększają ryzyko pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, w tym nawrotu psychozy lub ryzyka hospitalizacji, zwiększają ryzyko występowania uciążliwych dla chorego objawów ubocznych. Mylne jest dość powszechne przekonanie, że LAI stosuje się jedynie dlatego, aby uniknąć złej współpracy chorego przy leczeniu przeciwpsychotycznym. Stosowanie LAI nie jest tylko i wyłącznie inną formą podawania leku przeciwpsychotycznego. Leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji i przedłużonym działaniu łączą korzyści wynikające z atypowości leku z korzyściami leków długodziałających. Omówiono cztery leki przeciwpsychotyczne II generacji stosowane w formie o przedłużonym działaniu: risperidon, olanzapinę, aripiprazol i paliperidon. Omówiono wskazania, zasady leczenia w tym praktyczne wskazówki stosowania tych leków, tolerancję oraz potencjalne interakcje tych leków.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top