PL EN
ARTICLE
Związek polimorfizmu genu transportera serotoniny 5HTT z obrazem klinicznym u adolescentów z ADHD-podtyp mieszany (zaburzenie hiperkinetyczne) oraz u młodzieży wcześnie eksperymentującej z alkoholem.
 
Więcej
Ukryj
1
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 
2
Uniwersytet Szczeciński
 
3
Pomorski Uniwersytet Medyczny
 
 
Data nadesłania: 12-06-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-11-2013
 
 
Data akceptacji: 08-11-2013
 
 
Data publikacji: 28-06-2014
 
 
Autor do korespondencji
Izabela Ewa Gorzkowska   

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(3):541-551
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Wprowadzenie. ADHD-podtyp mieszany i uzależnienie od alkoholu, to dwa odrębne zaburzenia. Badania wykazują jednak, że 45-55% pacjentów z diagnozą ADHD nadużywa substancji psychoaktywnych, a 11-55% pacjentów z diagnozą uzależnienia cierpi na niezdiagnozowane ADHD. Najczęściej używaną substancją psychoaktywną w kulturze europejskiej jest alkohol. Aktualne badania genetyki molekularnej wskazują na geny transportera dopaminy DAT1, receptor dopaminy DRD4 i transportera serotoniny 5HTT, jako geny kandydujące w obu zaburzeniach. Cel pracy. Celem pracy było poszukiwanie wspólnego klinicznego i biologicznego markera dla zaburzenia hiperkinetycznego i wczesnego eksperymentowania z alkoholem.

Metoda:
Metody. Badanie zostało wykonane w Katedrze i Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w latach 2008-2012. Obejmowało 100 pacjentów z diagnozą ADHD-podtyp mieszany i 51 adolescentów wcześnie eksperymentujących z alkoholem oraz grupę populacyjną, którą stanowiło 100 osób bez zaburzeń psychicznych i uzależnień. Polimorfizmy genów DAT 1 DRD4 i 5HTT badano za pomocą techniki PCR (Polymerase Chain Reaction).

Wyniki:
Wyniki. We wszystkich badanych grupach nastolatków allel krótki ”s” badanego polimorfizmu genu 5HTT występował częściej niż w grupie populacyjnej osób dorosłych bez uzależnienia od alkoholu (p=0,01). Polimorfizmy genów DAT1 i DRD4 nie wykazały różnic pomiędzy grupą badaną, a grupą populacyjną.

Wnioski:
Wnioski. Na podstawie badania można ostrożnie wnioskować, że obecność w badanej grupie krótkiego allela „s” polimorfizmu genu 5HTT może być czynnikiem prognostycznym występowania impulsywności w ADHD i predyspozycji do wystąpienia uzależnienia od alkoholu.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top