PL EN
"Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej. EZOP - Polska" – metodologia badania
 
Więcej
Ukryj
1
Kierownik: prof. dr hab. n. med. A. Kiejna, Katedra Psychiatrii UM we Wrocławiu
 
2
um. J. Moskalewicz, Zakład Badań Nad Alkoholizmem i Toksykomaniami IPiN
 
3
Dyrektor Instytutu: prof. dr. hab. n. med. M. J. Wysocki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
 
4
Dyrektor Instytutu: prof. dr. hab. n. med. M. J. Wysocki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 
5
_, Department of Health Care Policy, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
 
 
Data nadesłania: 26-06-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-08-2014
 
 
Data akceptacji: 01-09-2014
 
 
Data publikacji: 24-02-2015
 
 
Autor do korespondencji
Patryk Piotrowski   

Kierownik: prof. dr hab. n. med. A. Kiejna, Katedra Psychiatrii UM we Wrocławiu, Wyb. Pasteura 10, 50-367 Wrocław, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(1):5-13
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
W psychiatrii od drugiej połowy XX wieku, wraz z rozwojem ustrukturyzowanych narzędzi diagnostycznych, prowadzone są badania populacyjne z zakresu epidemiologii zaburzeń psychicznych. Szczególną rolę odgrywa tutaj Światowa Inicjatywa ds. Badań Zdrowia Psychicznego – World Mental Health Survey Initiative (WMH), która zrzesza grupę krajów z różnych kontynentów w celu realizacji badań według ujednoliconej metodologii z zastosowaniem Złożonego Międzynarodowego Kwestionariusza Diagnostycznego (Composite International Diagnostic Interview, CIDI). Do krajów tych dołączyła też Polska dzięki badaniu EZOP, które przeprowadzono zgodnie z wytycznymi WMH. Projekt był realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jego celem było oszacowanie rozpowszechnienia wybranych zaburzeń psychicznych w dorosłej populacji Polski, ocena dystansu społecznego do zaburzeń psychicznych oraz uzyskanie wiedzy na temat społecznej percepcji lecznictwa psychiatrycznego.

Metoda:
Narzędziem badawczym była polska wersja kwestionariusza CIDI – WHO CIDI ver. 3.0., która została opracowana na rzecz projektu. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi WMH (wywiady kognitywne, szkolenia ankieterów, standaryzacja procedur terenowych) z wykorzystaniem kwestionariusza w wersji elektronicznej CAPI narzędzia CIDI w ramach 2-etapowo wylosowanej reprezentatywnej próby mieszkańców Polski w wieku 18-64 lata. Oprócz rutynowej kontroli przebiegu badania przez MB SMG/KRC, jego realizacja była systematycznie monitorowana przez Zakład-Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP-PZH, gdzie przygotowano surową bazę danych obejmującą 10 081 wywiadów. Polska baza danych została poddana kontroli wg standardów WMH, w jego centrum analitycznym, w którym wprowadzono również nowe zmienne oparte na algorytmach diagnostycznych w DSM-IV i ICD-10.

Wyniki:
.

Wnioski:
.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top