PL EN
ARTICLE
Badania rodzinne polimorfizmów genu transformującego czynnika wzrostu beta1 (Transforming Growth Factor Beta1, TGFB1) w schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Genetyki w Psychiatrii Katedry Psychiatrii UM w Poznaniu
 
2
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu
 
3
Pharmacogenetics Research Clinic, Campbell Family Mental Health Research, Institute Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Canada
 
 
Data nadesłania: 20-10-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-12-2015
 
 
Data akceptacji: 06-01-2016
 
 
Data publikacji: 30-08-2016
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Kapelski   

Zakład Genetyki w Psychiatrii Katedry Psychiatrii UM w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(4):761-770
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Schizofrenia jest poważną chorobą psychiczną z chronicznymi objawami i znaczącym upośledzeniem funkcjonowania psychospołecznego. Postuluje się rolę zaburzeń immunologicznych w etiopatologii schizofrenii. Wskaźniki zapalne są dobrze znanymi etiologicznymi czynnikami zaburzeń psychicznych, w tym schizofrenii. Podjęto wiele badań nad możliwym wpływem leków przeciwpsychotycznych na procesy zapalne i neurogenezy. Dodatkowo badano wspomagające leczenie przeciwzapalne jako opcję leczenia schizofrenii. Szlaki sygnałowe aktywowane przez czynnik wzrostu transformujący beta1 (Transforming Growth Factor Beta 1 - TGFB1) są kluczowe dla wielu procesów biologicznych, między innymi proliferacji, różnicowania i regeneracji. Wiele czynników należących do nadrodziny białek TGFB1 odgrywa rolę w rozwoju układu nerwowego i jest regulowana przez aktywność neuronalną. Przeprowadziliśmy badanie metodą rodzinną, aby ocenić czy gen TGFB1 jest związany z podatnością na zachorowanie na schizofrenię w populacji polskiej.

Metoda:
Przeprowadzono analizę dwóch funkcjonalnych polimorfizmów: rs1800469 (C-509T) oraz rs1800470 (T869C) genu TGFB1 w grupie 147 trio (pacjent z diagnozą schizofrenii i jego zdrowi rodzice) przy użyciu testu Transmission Disequilibrium Test (TDT).

Wyniki:
Nie stwierdziliśmy asocjacji powyższych polimorfizmów ze schizofrenią w populacji polskiej.

Wnioski:
Wskazane są dalsze badania asocjacyjne na większych liczebnie grupach pacjentów poszerzone o korelację z poziomami białek.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top