PL EN
ARTICLE
Znaczenie zaburzenia osi jelitowo-mózgowej i nadwrażliwości na antygeny pokarmowe w etiopatogenezie schizofrenii.
 
Więcej
Ukryj
1
I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji UM w Lublinie
 
2
Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej UM w Lublinie
 
3
Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy
 
4
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 
5
Katedra Psychologii Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku
 
 
Data nadesłania: 16-03-2015
 
 
Data akceptacji: 08-06-2015
 
 
Data publikacji: 30-08-2016
 
 
Autor do korespondencji
Hanna Karakuła-Juchnowicz   

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Głuska 1, Lublin 20-439, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(4):747-760
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pomimo ponad 100-letniej historii badań nad schizofrenią, jej etiologia nadal nie została w pełni wyjaśniona, co może wynikać ze znacznej heterogenności zarówno w zakresie jej przebiegu, jak i etiopatogenezy. Jednym z najlepiej udowodnionych mechanizmów pośredniczących w rozwoju schizofrenii są reakcje immunologiczno-zapalne, których źródła w ostatnim czasie upatruje się w zaburzeniach funkcjonowania osi jelitowo-mózgowej oraz patologicznych procesach zachodzących w jelitach. W artykule stanowiącym przegląd literatury dotyczącej tej tematyki, przedstawiono znaczenie dla rozwoju schizofrenii poszczególnych czynników mających wpływ na funkcjonowanie osi mózgowo-jelitowej, tj. 1. mikrobiomu jelitowego (mikrobioty jelitowej), 2. zespół przesiąkliwego jelita (leaky gut syndrome), 3. nadwrażliwości na antygeny pokarmowe, w tym na gluten oraz kazeinę mleka krowiego. Wyniki badań wydają się bardzo obiecujące i wskazują na możliwość uzyskania poprawy stanu klinicznego u części pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii poprzez modyfikację diety, stosowanie probiotyków, czy też wdrożenie terapii antybiotykami z określonych grup terapeutycznych. Potrzebne są jednak dalsze badania dotyczące powiązań pomiędzy mikrobiomem jelitowym oraz funkcjonowaniem jelit, jako elementami pośredniczącymi w aktywacji układu immunologicznego, a rozwojem i dalszym przebiegiem schizofrenii.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top