PL EN
ARTICLE
Czy iluzja wklęsłej maski rzeczywiście jest testem na schizofrenię?
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Katedry Chorób Psychicznych GUM w Gdańsku
 
2
Państwowy Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
 
 
Data nadesłania: 13-05-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-08-2015
 
 
Data akceptacji: 12-10-2015
 
 
Data publikacji: 30-08-2016
 
 
Autor do korespondencji
Hubert M. Wichowicz   

Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Gumed, dański Uniwersytet Medyczny Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Gumed, 80-210 Gdańsk, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(4):741-745
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania była ocena zjawiska percepcji głębi u chorych na schizofrenię w porównaniu do osób zdrowych.

Metoda:
Przeprowadzono porównanie oceny wklęsłości maski twarzy, wykorzystując popularną stronę internetową prezentującą obracającą się maskę Charlie Chaplina. Badanie przeprowadzono u osób hospitalizowanych w Państwowym Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej i niezróżnicowanej, postawionym w oparciu o kryteria ICD-10 oraz odpowiednio dobraną pod względem wieku i wykształcenia grupę kontrolna, obie po 58 osób.

Wyniki:
Prawidłowe postrzeganie głębi w iluzji wydrążonej maski dotyczy ok. 30% chorych na schizofrenię paranoidalną i niezróżnicowaną w okresie zaostrzenia i jest w tej grupie trzykrotnie wyższe niż w ogóle populacji. Poza liczbą nawrotów i hospitalizacji w anamnezie zjawisko to nie wykazuje korelacji z innymi cechami klinicznymi i demograficznymi osób chorych, takimi jak: wiek zachorowania, czas trwania schorzenia, wyniki skali zespołów pozytywnych i negatywnych (Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS).

Wnioski:
Prawidłowe postrzeganie wydrążonej maski potencjalnie może być jedną z kolejnych przesłanek do rozpoznania schizofrenii w przypadkach wątpliwych. Za przeprowadzeniem testu przemawia również jego prostota i ogólna dostępność.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top