PL EN
ARTICLE
Dwubiegunowe zaburzenia nastroju i zaburzenia depresyjne w klasyfikacji DSM-5
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
 
Data nadesłania: 30-12-2013
 
 
Data akceptacji: 19-01-2014
 
 
Data publikacji: 24-04-2014
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Łojko   

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Klinika Psychiatrii Dorosłych, Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(2):245-260
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W 2013 r. opublikowano kolejną wersję Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), oznaczoną numerem 5. DSM to podręcznik który stawia sobie za cel przestawienie kryteriów diagnostycznych wszystkich zaburzeń psychicznych rozpoznawanych w systemie opieki zdrowotnej Stanów Zjednoczonych. DSM-5 zawiera najbardziej uaktualnione kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych wraz z opisem i dostarcza wspólnego języka dla klinicystów by komunikować się w sprawie pacjentów. Kryteria diagnostyczne DSM cieszą się znaczną popularnością na całym świecie, również w krajach, gdzie obowiązuje klasyfikacja ICD-10 i są szeroko używane w badaniach klinicznych i neurobiologicznych w psychiatrii. W niniejszym artykule przedstawiono i omówiono dwa rozdziały z DSM-5 poświęcone zaburzeniom nastroju (afektywnym): zaburzenia nastroju dwubiegunowe i pokrewne (Bipolar and related disorders) oraz zaburzenia depresyjne (Depressive disorders), które zastąpiły rozdział zaburzenia nastroju (Mood disorders) z poprzedniej wersji DSM-IV. Zadaniem artykułu jest przybliżenie struktury układu tej klasyfikacji, i zwrócenie uwagi na różnice w stosunku do poprzedniej wersji. W tym zakresie przedstawione zostaną nowe kategorie diagnostyczne, m.in. zaburzenie o destrukcyjnej regulacji nastroju (disruptive mood dysregulation disorder) oraz zaburzenie dysforyczne przedmiesiączkowe (premenstrual dysphoric disorder), jak również pewne elementy podejścia wymiarowego do zaburzeń nastroju.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top