PL EN
ARTICLE
Cechy temperamentalne u czteroletnich dzieci urodzonych przedwcześnie – czy mogą sugerować zagrożenie w funkcjonowaniu psychicznym?
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Dzieci UJ w Krakowie
 
2
Poradnia Psychologii Rozwojowej i Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 25-03-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-10-2016
 
 
Data akceptacji: 21-10-2016
 
 
Data publikacji online: 27-12-2016
 
 
Data publikacji: 30-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Klimek   

Klinika Chorób Dzieci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(2):371-386
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była ocena funkcjonowania emocjonalnego i określenie cech temperamentu u dzieci 4-letnich urodzonych przedwcześnie z masą ciała ≤1500 g, a także stwierdzenie częstości występowania u nich cech ze spektrum autystycznego.

Metoda:
Do badania zaproszono dzieci w wieku 4 lat, przedwcześnie urodzone (wiek płodowy ≤ 32. tygodnia, masa urodzeniowa ≤1500 g). U 86 dzieci wykonano badanie lekarskie z oceną funkcji motorycznych, wzroku i słuchu, pomiary antropometryczne oraz badanie psychologiczne Międzynarodową Skalą Wykonaniową Leitera P-93, ocenę pomiaru zdolności werbalnych Testem Słownikowym dla Dzieci (TSD) oraz badanie kwestionariuszem Temperamentu EAS-C i kwestionariuszem CAST. Rodzice dziecka proszeni byli o wypełnienie kwestionariuszy demograficznych dotyczących stanu socjo-ekonomicznego rodziny oraz udziału dziecka w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju i w zajęciach przedszkolnych.

Wyniki:
W badaniu kwestionariuszem Temperamentu EAS-C stwierdzono istotnie częściej nadmierną aktywność i obniżoną emocjonalność. Dzieci mniej dojrzałe i mniejsze przy urodzeniu charakteryzowały się małą emocjonalnością. Dzieci, u których uzyskano wynik badania kwestionariuszem CAST ≥ 12 punktów, były istotnie mniejsze przy urodzeniu, częściej występowała u nich retinopatia wcześniacza oraz osiągnęły gorsze wyniki badań neurorozwojowych – skali Leitera oraz Testu Słownikowego Dla Dzieci.

Wnioski:
Dzieci urodzone przedwcześnie zagrożone są częstszym występowaniem nadaktywności oraz objawów ze spektrum autyzmu. Bardzo istotne jest zbadanie cech temperamentu oraz rozpoznanie tych problemów, aby jak najwcześniej rozpocząć działania terapeutyczne.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top