PL EN
ARTICLE
Profil osobowości, poziom lęku i style radzenia sobie ze stresem a liczba hospitalizacji i konsultacji specjalistycznych u osób z chorobami obturacyjnymi płuc
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej
 
2
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Dział Rozwoju Systemów Opieki Zdrowotnej
 
3
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii, Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień
 
4
Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Tuszynie
 
5
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
 
 
Data nadesłania: 18-10-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-05-2019
 
 
Data akceptacji: 04-06-2019
 
 
Data publikacji online: 30-04-2020
 
 
Data publikacji: 30-04-2020
 
 
Autor do korespondencji
Klaudia Tabała   

Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(2):303-316
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Astma oskrzelowa (AO) i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) są związane z ogromnym obciążeniem finansowym dla budżetu oraz opieki zdrowotnej na świecie. Cechy osobowości, preferowane sposoby radzenia sobie ze stresem oraz poziom lęku wpływają na funkcjonowanie ludzi chorych. Celem badania była ocena związku pomiędzy tymi zmiennymi a częstością pobytów w szpitalu i wizyt w poradni specjalistycznej u chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.

Metoda:
Sto osób chorujących na astmę oskrzelową i POChP zostało przebadanych testami psychologicznymi: Inwentarzem Osobowości NEO-FFI, Inwentarzem Stanu i Cechy Lęku (STAI), Inwentarzem do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem Mini-COPE. Została także wykorzystana ankieta socjodemograficzna.

Wyniki:
Wykazano zależność pomiędzy częstością wizyt w szpitalu a neurotycznością (korelacja pozytywna). Liczba wizyt w poradni korelowała dodatnio z poziomem sumienności, korzystaniem ze wsparcia emocjonalnego oraz ujemnie z zaprzestawaniem działań.

Wnioski:
Uzyskane wyniki mogą wskazywać na potrzebę objęcia osób z chorobami układu oddechowego działaniami psychoterapeutycznymi służącymi budowaniu bardziej konstruktywnemu funkcjonowaniu, zmniejszeniu niepokoju, zwiększaniu poczucia kontroli.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top