PL EN
ARTICLE
List do redakcji. Tajemnica zawodowa lekarza psychiatry
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Civil Law, Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław
 
 
Data nadesłania: 05-05-2015
 
 
Data akceptacji: 06-05-2015
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Autor do korespondencji
Elwira Małgorzata Marszałkowska-Krześ   

Uniwersytet Wrocławski: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Prawa,Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22/124, 50-145 Wrocław, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(3):641-648
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie listu do redakcji Psychiatria Polska, Tajemnica zawodowa lekarza psychiatry. Lekarze psychiatrzy wykonujący czynności wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, którzy powezmą w związku z wykonywaniem tych czynności wiadomość, co do której zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, są zwolnieni od obowiązku zachowania tej tajemnicy. Mają w takim przypadku moralny i prawny obowiązek ujawnienia tej tajemnicy organom ścigania i nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za ujawnienie tej tajemnicy. Bezprawne będzie natomiast usiłowanie przesłuchania lekarza, który złoży takie zawiadomienie na okoliczności, o których wiadomość powziął wykonując czynności wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Budzi to jednak spory i kontrowersje w środowiskach medycznym i prawniczym, dlatego zagadnienie to wymaga pilnej, jednolitej wykładni. Z uwagi na spodziewany wzrost prób samobójstw rozszerzonych (po katastrofie samolotu Germanwings) problem powinien być pilnie uregulowany, aby lekarze psychiatrzy znali granice prawne postępowania z pacjentami - potencjalnymi samobójcami.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top