PL EN
ARTICLE
Znaczenie długotrwałej psychoedukacji w ograniczeniu przyrostu masy ciała chorych przyjmujących atypowe leki przeciwpsychotyczne
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach
 
2
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 
3
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 
 
Data nadesłania: 23-04-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-07-2019
 
 
Data akceptacji: 28-08-2019
 
 
Data publikacji online: 30-04-2021
 
 
Data publikacji: 30-04-2021
 
 
Autor do korespondencji
Gniewko Więckiewicz   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(2):275-286
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było oszacowanie efektywności psychoedukacji w ograniczaniu przyrostu masy ciała chorych z rozpoznaniem schizofrenii, u których włączono atypowe leki przeciwpsychotyczne w monoterapii.

Metoda:
Stworzony na zlecenie firmy Moneo Pharma Group program edukacyjny „Dbamy o Zdrowie i Linię” zastosowano u chorych na schizofrenię. Założenia programu obejmowały przekazywanie informacji dotyczących stylu życia i odżywiania.

Wyniki:
Roczną obserwację ukończyło 7541 pacjentów. Średni przyrost BMI (wskaźnik masy ciała) w ciągu roku wyniósł 0,56, różnica pomiędzy mężczyznami (0,52) i kobietami (0,60) była istotna statystycznie ( p < 0,001 ). Średni, roczny przyrost masy ciała wyniósł 1,63 kg, podczas gdy średnie, roczne zwiększenie obwodu brzucha wyniosło 1,25cm. Nie było statystycznie znaczących różnic pomiędzy płciami. Subiektywna ocena stosowania się do zaleceń wzrastała systematycznie z każdą wizytą, zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Pacjenci, którzy najlepiej stosowali się do zaleceń rzadziej doświadczali wzrostu masy ciała (p<0,001), a otyli pacjenci doświadczyli największego spadku BMI.

Wnioski:
Program edukacyjny poskutkował zmniejszeniem przyrostu masy ciała otyłych pacjentów leczonych atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi. Osoby z BMI 30 częściej niż inne uzyskały redukcję masy ciała w czasie trwania programu edukacyjnego. Jakość współpracy w czasie pierwszej i drugiej wizyty ma wartość predykcyjną dla oceny zmian masy ciała w czasie trwania programu edukacyjnego. Ta metoda edukacji jest łatwa do zastosowania w praktyce klinicznej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top