PL EN
Ocena wybranych właściwości psychometrycznych baterii testów do pomiaru funkcjonowania poznawczego pacjentów psychotycznych B-CATS – wstępne opracowanie
 
Więcej
Ukryj
1
Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Jarema, III Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
 
2
Kierownik: dr hab. J. Rakowska, Wydział Psychologii, Katedra Psychopatologii i Psychoterapii UW
 
3
PiN w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 20-11-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-06-2014
 
 
Data akceptacji: 04-06-2014
 
 
Data publikacji: 25-12-2014
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Jędrasik-Styła   

Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Jarema, III Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie, Puławska 255/54, 02-740 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(6):1189-1200
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Ocena funkcjonowania poznawczego chorych na schizofrenię okazuje się pomocna przy rozpoznawaniu choroby, identyfikacji osób obarczonych ryzykiem niepomyślnego rokowania i doborze odpowiedniego rodzaju leczenia. Jest również ważnym uzupełnieniem diagnozy psychiatrycznej. Z tego powodu istnieje potrzeba dostępu do narzędzi pomiaru funkcji poznawczych o sprawdzonych właściwościach psychometrycznych, które zarazem są łatwe do stosowania w pracy klinicznej. Przedmiotem analiz i opisu był pomiar rzetelności i trafności psychometrycznej oraz ocena praktyczności zastosowania krótkiej baterii testów do oceny funkcjonowania poznawczego pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii B-CATS (Brief Cognitive Assessment Tool for Schizophrenia) w warunkach praktyki całodobowego oddziału psychiatrycznego.

Metoda:
68 pacjentów psychotycznych hospitalizowanych na oddziale psychiatrycznym przebadano dwukrotnie wykorzystując testy wchodzące w skład badanej baterii. W pierwszym pomiarze dokonano oceny stanu psychicznego i funkcjonowania pacjenta wykorzystując skale: PANSS, GAF, GARF, SOFAS, SLOF.

Wyniki:
Baterię B-CATS charakteryzuje zadowalająca stabilność względna. Stabilność bezwzględną należy uznać za satysfakcjonującą w przypadku jednego z testów: próby Fluencji. Bateria posiada satysfakcjonującą trafność diagnostyczną. Jest łatwa w zastosowaniu, „przyjazna” dla pacjenta.

Wnioski:
Opisywana bateria testów jest szybkim i praktycznym narzędziem pozwalającym na trafną ocenę ogólnego poziomu funkcjonowania poznawczego pacjentów psychotycznych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top