PL EN
Rehabilitacja poznawcza osób chorych na schizofrenię – najnowsze interwencje
 
 
Więcej
Ukryj
1
Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Jarema, III Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 25-11-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-01-2014
 
 
Data akceptacji: 07-01-2014
 
 
Data publikacji: 25-12-2014
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Linke   

Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Jarema, III Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie, III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(6):1179-1188
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł stanowi przegląd najnowszych interwencji w zakresie rehabilitacji poznawczej osób chorych na schizofrenię. Zaprezentowane zostały w nim doniesienia dotyczące rehabilitacji poznawczej osób chorych na schizofrenię jakie ukazały się w ciągu ostatnich trzech lat w bazie PubMed. Autorzy podzielili interwencje rehabilitacji poznawczej ze względu na funkcje poznawcze jakich dotyczą i wyodrębnili - treningi neuropoznawcze, społecznego poznania, percepcji emocji i treningi łączone – oraz zaprezentowali obecne trendy w ramach tych interwencji. Poprawa funkcji poznawczych po przebyciu rehabilitacji poznawczej dotyczy głównie ćwiczonych sfer poznawczych i nie ma wyraźnych różnic między poszczególnymi rodzajami treningów w sposobie w jaki wpływają one na inne niż ćwiczone funkcje poznawcze czy symptomy choroby. Istnieje potrzeba wzmocnienia transferu zdobytych/wzmocnionych umiejętności poznawczych na sposób funkcjonowania pacjenta. Dlatego badane są nowe metody rehabilitacji poznawczej. Przyszły kierunek rehabilitacji poznawczej związany jest z podniesieniem jej skuteczności poprzez łączenie różnych jej form i uwzględnianie indywidualnych potrzeb oraz trudności pacjenta w planowaniu i prowadzeniu interwencji poznawczych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top