PL EN
ARTICLE
Oddziały psychiatryczne w szpitalach wielospecjalistycznych - opinie zatrudnionych w nich psychiatrów
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Psychiatrii Szpitala Ogólnego im. W. Ginela w Grajewie
 
2
IV Klinika Psychiatrii IPiN w Szpitalu Bielańskim w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 07-10-2014
 
 
Data akceptacji: 14-12-2014
 
 
Data publikacji: 30-04-2016
 
 
Autor do korespondencji
Maria Załuska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(2):431-443
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
W literaturze światowej znajdujemy doniesienia o destabilizacji ekonomicznej i niepewnej przyszłości oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, związanej z nowymi zasadami finansowania świadczeń medycznych (managed care) . Celem pracy jest analiza piśmiennictwa na temat oddziałów psychiatrii w szpitalach ogólnych, oraz poznanie opinii lekarzy, zatrudnionych w tych oddziałach w Polsce, odnośnie modelu organizacyjnego i stabilności tych oddziałów.

Metoda:
Ankietę z 18 pytaniami typu Likerta przesłano do 83 oddziałów w Polsce i zamieszczono na portalu internetowym „psychiatria.pl”,

Wyniki:
ankietę wypełniło 50 psychiatrów pracujących w oddziałach psychiatrii w szpitalach ogólnych w 11 województwach. Przeważająca liczba respondentów pozytywnie oceniała: model organizacyjny oddziału, implikacje dla terapii płynące z jego lokalizacji w szpitalu wielospecjalistycznym i kontakty z lekarzami innych specjalności; natomiast negatywnie: warunki i stabilność miejsca pracy, sposób traktowania przez zarząd szpitala i zainteresowanie władz tego typu oddziałami. Większość 72% respondentów preferuje prace w systemie zintegrowanym stacjonarno ambulatoryjnym i postuluje (86% ankietowanych) zapewnienie trwałego miejsca tego typu oddziałom w systemie służby zdrowia.

Wnioski:
Psychiatrzy pracujący w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych pozytywnie oceniają ten model organizacyjny, a zwłaszcza integracje świadczeń stacjonarnych i ambulatoryjnych, jednak destabilizacja sytuacji ekonomicznej tych oddziałów, o której donosi literatura światowa, znajduje odbicie także w wynikach ankiety przeprowadzonej w Polsce. Istnieje potrzeba opracowaniu standardów organizacji i finansowania oddziałów psychiatrii w szpitalach ogólnych zapewniających im stabilne miejsce w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top