PL EN
ARTICLE
Palmitynian paliperidonu: skuteczność, bezpieczeństwo stosowania i miejsce w leczeniu schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
III Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
 
2
Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej IPiN w Warszawie
 
3
Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie
 
4
II Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
 
5
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 26-11-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-04-2016
 
 
Data akceptacji: 09-08-2016
 
 
Data publikacji online: 26-02-2017
 
 
Data publikacji: 26-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Marek Jarema   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(1):7-21
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy było podsumowanie informacji dotyczących skuteczności i tolerancji palmitynianiu paliperidonu, atypowego leku przeciwpsychotycznego o przedłużonym działaniu. Paliperidon jest 9-hydroksy metabolitem risperidonu, ale w porównaniu z risperidone charakteryzuje się nieco odrębnym profilem receptorowymi istotnymi różnicami dotyczącymi farmakokinetyki. Przedstawiono dane dotyczące skuteczności palmityniamu paliperidonu w porównaniu do placebo oraz do aktywnego komparatora. Wyniki badań klinicznych wskazują, że palmitynian paliperidonu jest skuteczny w leczeniu zaburzeń psychotycznych, głównie schizofrenii, wykazując znaczną efektywność zarówno w leczeniu ostrych objawów psychotycznych, jak i w leczeniu długoterminowym. Skuteczność palmitynianu paliperidonu u chorych na schizofrenię była podobna, a w niektórych badaniach większa w porównaniu z długo działającymi preparatami risperidonu i olanzapiny. W badaniach farma ko-ekonomicznych palmitynian paliperidonu wykazywał nieco lepsze wskaźniki cost-effectiveness w porównaniu z risperidonem i olanzapiną. Badania oceniające tolerancję leczenia palmitynianem paliperidonu wykazały, że lek był dobrze tolerowany, w porównaniu z placebo. Częstość i nasilenie takich objawów niepożądanych jak objawy pozapiramidowe, hiperprolaktynemia oraz przyrost masy ciała była podobna lub mniejsza od występujących przy leczeniu innymi atypowymi lekami pzeciwpsychotycznymi, w tym preparatami o przedłużonym działaniu.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top