PL EN
ARTICLE
Możliwości i ograniczenia DSM-5 w polepszeniu klasyfikacji i diagnozy zaburzeń psychicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Psychiatry and Psychotherapy, LMU, Munich
 
 
Data nadesłania: 09-05-2018
 
 
Data akceptacji: 14-05-2018
 
 
Data publikacji online: 24-08-2018
 
 
Data publikacji: 24-08-2018
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(4):611-628
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Dwadzieścia lat po opublikowaniu poprzedniej wersji, w 2013 r wprowadzono nową i całkowicie zmienioną wersję amerykańskiego systemu diagnostycznego zaburzeń psychicznych the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM-5. W trakcie jej, trwających wiele lat, przygotowywań, podsumowano aktualną wiedzę, a konsekwencje tej wiedzy dla klasyfikacji i diagnozy zaburzeń psychicznych omówiono w grupach ekspertów. Pod wieloma względami DSM-5 nie spełnia pierwotnych planów i oczekiwań; jednak w większości przypadków może być postrzegane jako akceptowalne podsumowanie aktualnej wiedzy na temat zaburzeń psychicznych. Chociaż uniwersytety i grupy badawcze na całym świecie wykazują duże zainteresowanie DSM-5, w krajach poza USA ICD-10 jest nadal obowiązkowym systemem klasyfikacji, aż do oficjalnego wprowadzenia ICD-11. Z wielu perspektyw DSM-5 może być postrzegany jako swego rodzaju poprzednik dla ICD-11. Jednak ICD-11, mimo pierwotnego planu, w ramach którego miało być podobne do DSM-5, znajduje wiele własnych rozwiązań. W niniejszym artykule przedstawiono kilka ważnych kwestii dotyczących DSM-5, które będą interesujące dla klinicystów pracujących w dziedzinie zaburzeń psychicznych. Ponadto podano kilka przykładów ilustrujących, w jaki sposób DSM-5 operacyjnie definiuje niektóre zaburzenia i jak różni się od ICD-10 i DSM-IV.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top