PL EN
ARTICLE
Potrzeby stomatologiczne pacjenta psychiatrycznego z zaburzeniami w odżywianiu
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii UJ CM
 
2
Katedra Psychoterapii UJ CM
 
 
Data nadesłania: 15-03-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-12-2014
 
 
Data akceptacji: 11-12-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2015
 
 
Autor do korespondencji
Jolanta Pytko-Polończyk   

Instytut Stomatologii UJ CM, Zakład Stomatologii Zintegrowanej, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(5):945-954
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy jest określenie problemów stomatologicznych pacjentów z zaburzeniami w odżywianiu oraz podkreślenie roli współpracy interdyscyplinarnej lekarzy psychiatrów i stomatologów oraz psychologów, umożliwiającej pełną diagnostykę i leczenie pacjentów.

Metoda:
Badaniu stomatologicznemu poddano 40 pacjentów objętych dziennym leczeniem psychiatrycznym w Krakowie. Do badania zostali włączeni chorzy z rozpoznaniami z zakresu zaburzeń F4.x.x, F5x.x, F6x.x ICD-10. Podczas wizyty stomatologicznej przeprowadzono szczegółowe badanie podmiotowe oraz przedmiotowe, włączając wskaźnik higieny jamy ustnej - API. Zostały pobrane wymazy na badanie mikrobiologiczne - bakteriologiczne i mikologiczne. Każdy pacjent został skierowany na badanie radiologiczne - ortopatomograficzne.

Wyniki:
Wśród pacjentów stwierdzono m.in. złą higienę jamy ustnej, erozje szkliwa, obecność częstych zakażeń jamy ustnej zarówno bakteryjnych, jak i grzybiczych. Wszyscy pacjenci wymagali podjęcia leczenia stomatologicznego. W kilku przypadkach stwierdzono nasilone objawy w postaci rozległych nadżerek szkliwa, a także liczne ogniska zakażenia o charakterze objętych przewlekłym stanem zapalnym pozostawionych korzeni zębów, wymagających szybkiej interwencji specjalistycznej.

Wnioski:
Potrzeby stomatologiczne pacjentów z zaburzeniami w odżywianiu są ogromne i chorzy ci wymagają często natychmiastowej interwencji stomatologicznej. Diagnostyka i leczenie interdyscyplinarne dają pełny obraz problemów pacjenta oraz możliwość ich wyleczenia.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top