PL EN
ARTICLE
Czynniki psychologiczne i psychopatologiczne w łysieniu plackowatym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Wrocławski
 
 
Data nadesłania: 01-12-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-01-2015
 
 
Data akceptacji: 20-02-2015
 
 
Data publikacji: 31-10-2015
 
 
Autor do korespondencji
Marta Kuty-Pachecka   

ul. Skłodowskiej-Curie, 83/14, 50-369 Wrocław, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(5):955-964
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Problematyka psychologicznych i psychopatologicznych aspektów łysienia plackowatego (alopecia areata) na gruncie polskim jest jeszcze słabo znana. Celem moich analiz w niniejszym artykule jest przedstawienie wyników przeglądu polskiej i zagranicznej literatury na temat występowania zaburzeń psychicznych u osób z rozpoznaniem choroby łysienia plackowatego oraz udziału czynników psychologicznych w etiologii choroby alopecia areata. Psychologiczne podłoże łysienia plackowatego zarówno u dzieci, jak i dorosłych często jest uwzględniane w patogenezie. Dokonując przeglądu przeprowadzonych badań na temat udziału czynników psychologicznych i podmiotowych w patogenezie i przebiegu choroby łysienia plackowatego, wskazuje się, że stres, sytuacje traumatyczne, takie jak: śmierć bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy, czynniki osobowościowe, np. wysokie natężenie neurotyzmu, a także wysoki wskaźnik aleksytymii mogą wpływać na wywołanie, czas trwania i nasilenie choroby łysienia plackowatego. Okazuje się, że najczęściej występującymi zaburzeniami psychicznymi wśród osób z łysieniem plackowatym, są między innymi: depresja, podwyższony poziom lęku, zaburzenie lęku uogólnionego, fobia społeczna, dysmorfofobia, zespół stresu pourazowego, a także myśli samobójcze.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top