PL EN
ARTICLE
Przesiewowa Skala Funkcji Poznawczych w Schizofrenii (CSSS) – Część 2: Trafność diagnostyczna metody
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatryczna Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
2
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
 
 
Data nadesłania: 29-12-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-02-2017
 
 
Data akceptacji: 22-02-2017
 
 
Data publikacji online: 29-06-2017
 
 
Data publikacji: 30-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Gierus   

Klinika Psychiatryczna Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(2):241-250
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Niniejszy artykuł przedstawia dalszą procedurę walidacyjną CSSS – krótkiej przesiewowej skali mającej szybko wykrywać osoby z zaburzeniami poznawczymi i współwystępującymi zaburzeniami psychospołecznymi, które wymagają pogłębionej diagnostyki i rehabilitacji.

Metoda:
67 osób ze schizofrenią i 36 osób zdrowych przebadano za pomocą skali CSSS oraz baterii BACS, skali PANSS i skali GAF. Związki wyników skali CSSS z wiekiem i wykształceniem zbadano za pomocą równań regresji w grupach 124 osób ze schizofrenią i 36 osób zdrowych.

Wyniki:
Wykryto liczne i statystycznie istotne związki pomiędzy wynikami podtestów CSSS i BACS oraz podtestów CSSS i podsskal PANSS (p<0,05). Wynik skorygowany CSSS z czułością 96% i swoistością 75% różnicuje grupę GAF=<70 od grupy GAF>70. Czułość i swoistość w odniesieniu do dychotomii osoby ze schizofrenią vs. osoby zdrowe wynoszą odpowiednio 73% i 53%.

Wnioski:
Skala CSSS jest metodą diagnostyczną która charakteryzuje się trafnością adekwatną do poczynionych założeń i celów jej stworzenia. Narzędzie posiada cechy pozwalające na dalsze skuteczne jego rozwijanie.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top