PL EN
ARTICLE
Przesiewowa Skala Funkcji Poznawczych w Schizofrenii (CSSS). Część 1. Konstrukcja i struktura skali
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatryczna Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
2
Katedra Neuropsychologii Klinicznej CM UMK w Bydgoszczy
 
 
Data nadesłania: 15-06-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-08-2016
 
 
Data akceptacji: 24-08-2016
 
 
Data publikacji online: 10-02-2017
 
 
Data publikacji: 30-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Gierus   

Klinika Psychiatryczna Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(2):227-239
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Niniejszy artykuł przedstawia konstrukcję i strukturę czynnikową CSSS (Cognitive Screening Scale for Schizophrenia)– krótkiej przesiewowej skali mającej wykrywać zaburzenia poznawcze u osób ze schizofrenią.

Metoda:
160 osób (124 osoby ze schizofrenią i 36 osób zdrowych) zostało zbadanych za pomocą wstępnej, złożonej z 11 podtestów, wersji skali CSSS. Przeprowadzono analizę korelacji wyników między podtestami, konfirmacyjną analizę czynnikową, analizę zgodności wewnętrznej skali, trudności itemów IRT oraz jej dokładności jako klasyfikatora.

Wyniki:
1 czynnik (ogólna sprawność poznawcza) wyjaśnia 37% zmienności wyników podtestów. Skalę charakteryzuje zadowalająca (Alfa Cronbacha=0,83) zgodność wewnętrzna. Osoby ze schizofrenią uzyskiwały znacząco niższe wyniki niż osoby zdrowe. Obszar pod krzywą ROC w odróżnianiu osób ze schizofrenią od osób zdrowych wyniósł AUC=0,83. Punkt odcięcia 16 pkt. charakteryzuje się czułością 86% i swoistością 70%.

Wnioski:
Uzyskany wskutek zaprezentowanych analiz kształt metody sugeruje, że metoda ta ma potencjał spełnienia założeń, które będą testowane w dalszych badaniach walidacyjnych. Charakteryzuje się zadowalającą rzetelnością, a jej struktura jest zgodna z założeniami.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top