PL EN
Book review: Jerzy Zadęcki, „Ja we wczesnej schizofrenii”. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, Wydanie I
 
 
More details
Hide details
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 
 
Submission date: 2015-11-29
 
 
Acceptance date: 2015-11-29
 
 
Publication date: 2016-02-28
 
 
Corresponding author
Agnieszka Rybak   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 21A
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):299-300
 
TOPICS
ABSTRACT
no summary
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top