PL EN
ARTICLE
Wsparcie społeczne jako determinant zadowolenia z życia u kobiet w okresie ciąży i po cięciu cesarskim
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Data nadesłania: 02-06-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-07-2016
 
 
Data akceptacji: 13-07-2016
 
 
Data publikacji online: 30-06-2018
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Autor do korespondencji
Grażyna Gebuza   

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń Wydział Nauk o Zdrowiu, Niesiołowskiego 2B/30, 87-100 Toruń, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(3):585-598
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania było ustalenie czy wsparcie społeczne otrzymane przez kobiety w III trymestrze ciąży i okresie poporodowym różni się istotnie ze względu na metodę zakończenia ciąży oraz czy istnieje różnica w zadowoleniu z życia badanych kobiet.

Metoda:
W badaniu brało udział 195 kobiet w trzecim trymestrze ciąży i 182 tych samych kobiet po porodzie. Wykorzystano Berlińską Skalę Otrzymanego Wsparcia Społecznego BSSS oraz Skalę Zadowolenia z Życia SWLS.

Wyniki:
Już w trzecim trymestrze ciąży kobiety, którym wykonano później cięcie cesarskie otrzymały istotnie więcej każdego rodzaju wsparcia społecznego niż kobiety, które rodziły fizjologicznie. W okresie poporodowym, kobiety po cięciu cesarskim otrzymały istotnie więcej tylko wsparcia instrumentalnego. Nie stwierdzono różnicy istotnej statystycznie w zadowoleniu z życia w badanych grupach kobiet.

Wnioski:
Wyniki tego badania wskazują, że cięcie cesarskie nie zapewnia lepszego zadowolenia z życia. Wsparcie instrumentalne odgrywa istotną rolę w zaspokajaniu opiekuńczych potrzeb kobiet po cięciu cesarskim w okresie połogu. To badanie pokazuje jakiego wsparcia potrzebują kobiety, wskazuje również na znaczącą rolę ojców podczas narodzin dziecka.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top