PL EN
Wsparcie społeczne a wybrane wskaźniki stanu zdrowia pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej
 
Więcej
Ukryj
1
p.o. Kierownik: dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas; Rektor: dr n. o kf T. Halski, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej UM we Wrocławiu; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 
2
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna, Katedra Psychiatrii UM we Wrocławiu
 
3
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UM we Wrocławiu
 
4
Katedra Psychiatrii UM we Wrocławiu
 
5
Kierownik: dr hab. n. zdr. B. Mroczek, Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie, Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie
 
6
Kierownik: prof. dr hab. K. Wardyn, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych WUM
 
7
Kierownik: dr hab. E. Demczuk-Włodarczyk prof. nadzw., Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, Wydział Fizjoterapii AWF we Wrocławiu
 
8
Kierownik: prof. dr hab. n. zdr. B. Karakiewicz, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie
 
9
Kierownik: prof. dr hab. n. med. S. Chlabicz, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Białymstoku
 
10
Kierownik: prof. dr hab. n. med. A. Kiejna, Katedra Psychiatrii UM we Wrocławiu
 
 
Data nadesłania: 17-10-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-01-2014
 
 
Data akceptacji: 14-01-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2014
 
 
Autor do korespondencji
Donata Kurpas   

p.o. Kierownik: dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas; Rektor: dr n. o kf T. Halski, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej UM we Wrocławiu; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(5):941-960
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem projektu było określenie poziomu wsparcia społecznego całkowitego, informacyjnego, instrumentalnego, wartościującego i emocjonalnego otrzymywanego przez pacjentów opieki podstawowej, jak i czynników związanych z jego poziomem w odniesieniu do stanu zdrowia psychicznego i somatycznego oraz zmiennych socjodemograficznych.

Metoda:
Grupę badaną stanowiło 516 pacjentów, rekrutowanych w sześciu poradniach opieki podstawowej współpracujących z Uniwersytetami Medycznymi. W niniejszym artykule przedstawione zostaną analizy oparte na danych, uzyskanych dzięki dwóm kwestionariuszom GHQ (General Health Questionnaire) i SWS (Skala Wsparcia Społecznego)..

Wyniki:
Wykazano najwyższe wartości średnie w zakresie wsparcia instrumentalnego, najniższe – emocjonalnego. W ocenie przy wykorzystaniu skali GHQ-28 najwyższe wartości średnie wykazano w zakresie zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, najniższe - objawów depresji. Wykazano istotną statystycznie zależność poziomu wsparcia społecznego od płci. W przypadku całkowitej wartości wsparcia oraz wsparcia instrumentalnego i wartościującego - mniej subiektywnie ocenianego wsparcia otrzymywały kobiety. Najwyższe wartości współczynnika Spearmana stwierdzono w przypadku: całkowitych wartości GHQ-28, objawów somatycznych, objawów niepokoju i bezsenności, objawów depresji oraz wsparcia całkowitego. Uwzględniając wyniki analizy ANOVA określono, że wraz z nasileniem objawów ocenianych skalą GHQ w najmniejszym stopniu wzrasta poziom wsparcia emocjonalnego, bardziej poziom wsparcia informacyjnego i wartościującego, a najwyraźniej poziom wsparcia instrumentalnego.

Wnioski:
Wyniki wskazały na niedocenianie roli wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i wartościującego oraz przecenianie roli wsparcia instrumentalnego w interwencjach proponowanych przez opiekę podstawową. Konsekwencją może być częstsze korzystanie przez pacjentów z usług opieki zdrowotnej wraz z niską z nich satysfakcją, nasilenie zaburzeń funkcjonowania społecznego, zwłaszcza u osób chorych przewlekle, którzy stanowią coraz liczniejszą grupę pacjentów opieki podstawowej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top