PL EN
Poczucie jakości życia a objawy depresji i sposoby radzenia sobie ze stresem u osób z cukrzycą typu 2 – doniesienie wstępne
 
 
Więcej
Ukryj
1
Kierownik: dr hab. Krystyna Drat – Ruszczak, prof. SWPS, Katedra Zastosowań Psychologii, Katedra Zastosowań Psychologii Wydział Zamiejscowy SWPS w Sopocie
 
 
Data nadesłania: 01-09-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-02-2014
 
 
Data akceptacji: 03-02-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2014
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Kalka   

Kierownik: dr hab. Krystyna Drat – Ruszczak, prof. SWPS, Katedra Zastosowań Psychologii, Katedra Zastosowań Psychologii Wydział Zamiejscowy SWPS w Sopocie, Polna 16/20, 81-745 Sopot, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(5):931–940
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem badania było porównanie poczucia jakości życia, występowania objawów depresji i sposobów radzenia sobie ze stresem u osób z cukrzycą typu 2 i osób zdrowych w okresie średniej dorosłości, a także weryfikacja związku wyżej wymienionych zmiennych w badanych grupach.

Metoda:
Przebadano 42 osoby z cukrzycą typu 2 oraz 45 osób zdrowych. Wykorzystano cztery kwestionariusze o uznanych właściwościach psychometrycznych.

Wyniki:
Wykazano znaczące różnice w zakresie ogólnego poczucia jakości życia, zadowolenia ze zdrowia oraz domeny fizycznej, występowania objawów depresji, a także reaktywnego radzenia sobie ze stresem – skoncentrowanego na emocjach i unikaniu.

Wnioski:
Osoby z cukrzycą posiadają niższe ogólne poczucie jakości życia oraz zadowolenia ze zdrowia i sfery fizycznej, a także większe nasilenie objawów depresji. W sytuacji doznawanego stresu obie grupy stosują tak samo często styl skoncentrowany na zadaniu. Osoby z cukrzycą częściej niż zdrowe stosują styl skoncentrowany na emocjach, osoby zdrowe natomiast na unikaniu. Obie grupy tak samo często stosują różne proaktywne strategie radzenia sobie.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674