PL EN
Loksapina podawana drogą wziewną – nowa metoda leczenia pobudzenia w psychozach
 
 
Więcej
Ukryj
1
prof. dr hab. med. Dominika Dudek, Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii UJ CM
 
 
Data nadesłania: 21-07-2014
 
 
Data akceptacji: 16-08-2014
 
 
Data publikacji: 31-10-2014
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Siwek   

prof. dr hab. med. Dominika Dudek, Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii UJ CM, Kopernika 21a, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(5):917-930
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pobudzenie psychoruchowe jest zjawiskiem powszechnie obserwowanym w przebiegu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Stanowi ono bardzo trudne wyzwanie terapeutyczne, wiążące się z istotnym ryzykiem działań niepożądanych oraz traumatycznych dla pacjenta (i niejednokrotnie personelu) doświadczeń. Obecnie dostępne metody farmakologicznego leczenia pobudzenia mają liczne mankamenty. Podania doustne leku (preferowane przez pacjentów) wiążą się z koniecznością długiego oczekiwania na efekt terapeutyczny w trakcie którego może dojść do eskalacji pobudzenia. Zaletą iniekcji domięśniowych jest znacznie szybszy początek działania, jednak ich stosowanie jest postępowaniem bardziej inwazyjnym oraz wiąże się z większym ryzykiem działań niepożądanych. Istnieje zatem potrzeba poszukiwania nowych sposobów podawania leków, pozwalających na połączenie zalet leczenia doustnego i parenteralnego przy jednoczesnej minimalizacji ich wad. Przykładem tego jest zastosowanie loksapiny w postaci wziewnej Jak wynika z dostępnych badań pozwala ono na skuteczne opanowanie pobudzenia w schizofrenii i chorobie dwubiegunowej, z szybkością podobną do podań domięśniowych innych leków przeciwpsychotycznych. Ma ono jednak charakter mało inwazyjny, i wiąże się z bardzo niskim ryzykiem działań niepożądanych, czy powikłań.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top