PL EN
Brzemię rodziny chorych z zaburzeniami afektywnymi: zarys problemu
 
Więcej
Ukryj
1
Zespół Leczenia Środowiskowego – Specjalistyczny Szpital im. Dr J. Babińskiego w Krakowie
 
2
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
3
1. Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2. Klinika Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
4
1. Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2. Klinika Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 3. Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 03-03-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-04-2013
 
 
Data akceptacji: 13-06-2013
 
 
Data publikacji: 20-07-2013
 
 
Autor do korespondencji
Rafał Jaeschke   

1. Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2. Klinika Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2013;47(4):635-644
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pod pojęciem brzemienia rodziny (family burden – FB) rozumie się wpływ wywierany przez chorobę psychiczną jednego z członków systemu rodzinnego na osoby żyjące razem z pacjentem. FB można podzielić na obiektywne (wynikające z wymiernych problemów) oraz subiektywne (będące następstwem emocji doświadczanych przez opiekuna). Występowanie FB wiąże się z istotnymi zakłóceniami w funkcjonowaniu systemu rodzinnego, większym nasileniem stresu oraz z występowaniem problemów finansowych. Wielkość doznawanego FB może się różnić w zależności od płci opiekuna. Stwierdzono, że istotnym czynnikiem predykcyjnym FB jest poziom satysfakcji związanej ze sprawowaniem opieki nad osobą chorującą. Nasilenie FB prawdopodobnie nie zależy od przebiegu choroby. Stosowanie strategii radzenia sobie ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów lub preferowanie stylu zadaniowego wiąże się z mniejszym poziomem FB. Znane są dane sugerujące, że opiekunowie osób z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym doświadczają większego FB w trakcie epizodów depresyjnych u członków ich rodzin (w porównaniu z epizodami maniakalnymi). Dotychczas zgromadzono niewiele danych na temat FB związanego z dużą depresją. Zapewnianie wsparcia i edukacji (w ramach modeli leczenia środowiskowego) członkom rodzin osób z zaburzeniami afektywnymi prawdopodobnie zmniejsza nasilenie doświadczanego przez nich FB, choć dotychczas zgromadzone dane na ten temat są niejednoznaczne.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top