PL EN
ARTICLE
Negatywne doświadczenia dziecięce a powstawanie i przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 14-10-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-12-2015
 
 
Data akceptacji: 29-12-2015
 
 
Data publikacji: 31-10-2016
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Jaworska-Andryszewska   

Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu Kierownik: prof. dr hab. n. med. J. Rybakowski ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań, Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(5):989-1000
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przegląd badań dotyczących wpływu negatywnych doświadczeń w dzieciństwie na powstawanie i przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD) oraz omówienie mechanizmów z tym związanych. Negatywne doświadczenia w dzieciństwie mogące odgrywać istotną rolę w ChAD, to wydarzenia opisywane jako krytyczne i traumatyczne, do których należą doświadczenia wszelkiego rodzaju przemocy, bądź utraty rodzica lub rodziców w wyniku śmierci, samobójstwa, separacji, rozwodu lub długotrwałej rozłąki z rodzicem. Dotychczasowe badania wskazują, że osoby z ChAD częściej doświadczają negatywnych wydarzeń w dzieciństwie w porównaniu z dobranymi osobami z grupy kontrolnej. U osób z ChAD wydarzenia te mogą się wiązać z wcześniejszym początkiem choroby oraz cięższym jej przebiegiem, charakteryzującym się m.in. większą częstością nawrotów, zachowań samobójczych, nadużywania substancji psychoaktywnych oraz chorób somatycznych. W pracy przedstawiono możliwość specyficznego wpływu poszczególnych wydarzeń na obraz kliniczny ChAD. Mechanizmy wyjaśniające wpływ negatywnych wydarzeń okresu dzieciństwa na powstawanie i przebieg ChAD obejmują interakcję między predyspozycją biologiczną i czynnikami stresowymi, koncepcję kindlingu oraz aktywację negatywnych schematów poznawczych. Negatywne doświadczenia we wczesnych etapach życia wywołują uwalnianie oraz modyfikację ekspresji mediatorów stresu i neuroprzekaźników w pewnych obszarach mózgu. Wzajemne oddziaływanie tych mediatorów z rozwojem neuronów i sieci neuronowych może prowadzić do długotrwałych zmian strukturalnych i funkcjonalnych. Badania genetyki molekularnej wskazują na możliwość interakcji między czynnikami środowiskowymi (stresowymi), a polimorfizmem genów transportera serotoniny, czynnika neurotrofowego pochodzenia mózgowego (BDNF) oraz receptora toll-like (TLR2). Wysunięto również hipotezę, że doświadczenia dziecięce wpływają na metylację DNA, stanowiąc formę pamięci molekularnej i modyfikującą czynność mózgu przez następne dziesięciolecia.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top