PL EN
Przemoc w miejscu pracy. Występowanie zjawiska wobec pracowników ochrony zdrowia
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Nauk Społecznych i Medycznych, Collegium Medicum im. dra L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
 
 
Data nadesłania: 24-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-06-2022
 
 
Data akceptacji: 14-08-2022
 
 
Data publikacji online: 30-04-2024
 
 
Data publikacji: 30-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Maria Leźnicka   

UMK w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 
 
Psychiatr Pol 2024;58(2):351-362
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Nadmierne obciążenie pracą pracowników medycznych i długotrwały stres prowadzą m.in. do wypalenia zawodowego, które jest poważnym problemem środowiska medycznego. Wyniki badań pokazują, że zwiększa się częstość występowania lęku i zaburzeń stresowych. Od lat pogarsza się klimat społeczny wokół kadr medycznych w Polsce.Powoduje to spadek zaufania społeczeństwa oraz hejt i akty agresji. Występowanie zjawiska przemocy może być czynnikiem rozwoju wielu chorób związanych z wysokim poziomem stresu i powinno znaleźć się w kręgu zainteresowania medycyny pracy.Celem pracy jest opisanie zjawiska przemocy wobec pracowników ochrony zdrowia oraz jego wpływu na warunki pracy i zdrowie.Dokonano przeglądu piśmiennictwa z lat 2010-2022 w bazach PubMed, Web of Science wpisując hasła:„violence”, „aggression”, „healthcare”,„stress”,„nurses”, „doctors”, „workplace”. Do opracowania zakwalifikowano 83 prace dotyczące występowania zjawiska przemocy wobec pracowników ochrony zdrowia. Analiza wskazuje na niedobór opracowań dotyczących polskich podmiotów leczniczych. Zjawisko przemocy wobec pracowników ochrony zdrowia stanowi poważny problem zdrowia publicznego na świecie. Najczęstszymi formami przemocy w miejscu pracy były przemoc werbalna, napaść fizyczna, znęcanie się, molestowanie seksualne i prześladowanie na tle rasowym. Wnioski: Agresja wobec kadr medycznych nie jest nowym zjawiskiem, a Polska jako kraj nie jest odosobniona w zmaganiach z problemem. Agresja i przemoc najczęściej obserwowana jest na oddziałach szpitalnych, zwłaszcza psychiatrycznych, szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć. Pacjenci i ich rodziny najczęściej uznawani są za źródła niegrzecznych zachowań.Sytuacje kryzysowe tj. pandemia covid nasiliły skalę zjawiska. Zarządzanie pandemią wymaga ustalenia procedur prewencyjnych w zakresie przemocy. Dodatkowe czynniki utrudniające pracę personelu mogą prowadzić do odchodzenia z zawodu,zaburzeń zdrowia psychicznego (depresja, uzależnienia, stany lękowe).
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top