PL EN
Grupowa psychoedukacja w dwubiegunowych zaburzeniach nastroju – wpływ na poznawczą reprezentację choroby. Wyniki programu „Oswajanie choroby afektywnej dwubiegunowej”
 
Więcej
Ukryj
1
P.o. kierownik: dr n. med. M.W. Pilecki, Oddział Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
2
P.o. kierownik: dr n. med. M.W. Pilecki; Kierownik: prof. dr hab. n. med. J.K. Gierowski, Oddział Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; Katedra Psychiatrii UJ CM
 
3
P.o. kierownik: dr n. med. M.W. Pilecki; Kierownik: prof. dr hab. n. med. D. Dudek, Oddział Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM
 
 
Data nadesłania: 05-03-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-03-2014
 
 
Data akceptacji: 29-03-2014
 
 
Data publikacji: 25-12-2014
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Grabski   

P.o. kierownik: dr n. med. M.W. Pilecki; Kierownik: prof. dr hab. n. med. J.K. Gierowski, Oddział Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; Katedra Psychiatrii UJ CM, ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(6):1237-1252
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Zbadanie wpływu psychoedukacji grupowej w zaburzeniach dwubiegunowych na wybrane aspekty poznawczej reprezentacji choroby.

Metoda:
51 pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń dwubiegunowych włączono do badania, a 24 do ostatecznej analizy statystycznej. Uczestnicy wzięli udział w 8 spotkaniach grupowej psychoedukacji. Poddano ich trzykrotnej (przed, po i w 18 miesięcy po interwencji) ocenie za pomocą kwestionariuszy badających wybrane aspekty poznawczej reprezentacji choroby: akceptację choroby, umiejscowienie kontroli zdrowia, uogólnioną własną skuteczność, nadzieję na sukces, współpracę terapeutyczną, przekonania wobec zaburzeń dwubiegunowych, w celu zarejestrowania ewentualnych zmian po zastosowaniu psychoedukacji.

Wyniki:
Wykazano istotny statystycznie wzrost w zakresie poziomu akceptacji choroby, spostrzeganej własnej skuteczności, poziomu nadziei na sukces, współpracy w zażywaniu leków normotymicznych, a także korzystną modyfikację przekonań na temat zaburzeń dwubiegunowych. Zaobserwowana zmiana wystąpiła zaraz po zakończeniu oddziaływań i nie utrzymała się w czasie okresu obserwacyjnego.

Wnioski:
Psychoedukacja może wywierać korzystny wpływ na potencjalnie ważne z punktu widzenia efektów leczenia zaburzeń dwubiegunowych zmienne poznawcze. Wpływ ten może zanikać w czasie, stąd oddziaływania powinny być powtarzane lub czas trwania interwencji wydłużony. Badanie wyznacza możliwe dalsze kierunki prac badawczych w obszarze poszukiwania mechanizmów działania psychoedukacji oraz aktywnych komponentów stosowanych interwencji.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top