PL EN
ARTICLE
"Trudny" temperament dziecka i jego związek ze stresem rodzicielskim w grupach rodziców wychowujących chłopców i dziewczynki
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
 
Data nadesłania: 03-03-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-08-2018
 
 
Data akceptacji: 16-08-2018
 
 
Data publikacji online: 30-04-2019
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Szymańska   

Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ryńska 35, (Borki), 05-255 STARE ZAŁUBICE, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(2):399-417
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań było sprawdzenie, czy trudne cechy temperamentu dziecka, czyli: mała elastyczność, niska wytrwałość, niski poziom dobrego samopoczucia i zły nastrój są związane z rozbieżnością rodzicielską (zdefiniowaną jako odległość między celami rodziców, tj. cechami, które rodzice chcą kształtować u dzieci a poziomem rozwoju dziecka w zakresie kształtowanych cech) oraz trudności, jakie rodzice doświadczają w związku z dzieckiem (stres rodzicielski).

Metoda:
W badaniu postawiono hipotezę, że trudne cechy temperamentu dziecka wiążą się z rozbieżnością i doświadczanym stresem rodzicielskim. Badaniem objęto 319 rodziców dzieci w wieku 3-6 lat (144 dziewczynki i 175 chłopców). Do analizy wykorzystano uogólnioną analizę skupień k-średnich przeprowadzoną przez algorytmy data mining.

Wyniki:
Badanie wykazało, że a) wyższy stres rodzicielski jest silniej związany z negatywnym nastrojem dzieci i wyższą elastycznością temperamentalną, b) niższy stres rodzicielski jest związany z wyższym pozytywnym nastrojem u dzieci. Ta relacja występuje zarówno w grupie rodziców wychowujących chłopców, jak i dziewczynki.

Wnioski:
Stres rodzicielski związany jest szczególnie z temperamentalną cechą nastroju. Im niższy jest pozytywny nastrój dziecka tym bardziej rodzic doświadcza stresu w relacji z dzieckiem.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top