PL EN
ARTICLE
Rola czynników związanych z przebiegiem ciąży i porodu w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
2
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 
3
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Endokrynologii Ginekologicznej
 
 
Data nadesłania: 18-02-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-07-2019
 
 
Data akceptacji: 12-07-2019
 
 
Data publikacji online: 30-06-2021
 
 
Data publikacji: 30-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anita Bryńska   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(3):659-673
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena częstości występowania czynników ryzyka związanych z przebiegiem ciąży i porodu oraz ze stanem dziecka po porodzie, w grupie dzieci i młodzieży z ADHD i grupie kontrolnej.

Metoda:
205 niespokrewnionych dzieci i młodzieży z rozpoznaniem ADHD oraz 106 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w wieku 7-17 lat. Matki dzieci i młodzieży z rozpoznaniem ADHD oraz z grupy kontrolnej zostały poproszone o udzielenie wywiadu w celu uzyskania danych do uzupełnienia Kwestionariusza wywiadu ciążowo-okołoporodowego.

Wyniki:
Istotne statystycznie różnice (p<0,05) wykazano dla częstości występowania takich czynników ryzyka jak: występowanie u matki w I/II trymestrze ciąży chorób oraz innych problemów, narażenie matki przez cały czas trwania ciąży na stres oraz przyjmowanie przez nią leków, palenie przez matkę papierosów w czasie ciąży, wiek matki w chwili porodu <25 r.ż lub > 35 r.ż., zastosowanie substancji redukujących ból porodowy oraz występowanie problemów z dzieckiem w czasie porodu, uzyskanie przez noworodka wyniku w skali Apgar w przedziale 5-7 pkt., występowanie u noworodka po porodzie żółtaczki wymagającej leczenia, zwłaszcza przy pomocy transfuzji wymiennej, anomalii fizycznych/problemów wrodzonych, a także problemów adaptacyjnych wymagających podania tlenu lub umieszczenia w inkubatorze.

Wnioski:
Istotnie częstsze występowanie w grupie ADHD w porównaniu z grupą kontrolną czynników ryzyka związanych z przebiegiem ciąży, porodu oraz ze stanem dziecka po porodzie, może świadczyć o ich potencjalnej roli w etiologii ADHD.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top