PL EN
ARTICLE
Wpływ wczesnej psychospołecznej interwencji na odległe kliniczne wyniki leczenia osób chorujących na schizofrenię
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychiatrii Środowiskowej, Katedra Psychiatrii UJ CM
 
2
Pracownia Badań nad Psychoterapią Psychoz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 30-11-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-02-2016
 
 
Data akceptacji: 23-02-2016
 
 
Data publikacji online: 26-02-2017
 
 
Data publikacji: 26-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Cechnicki   

Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ, Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(1):45-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Porównanie wyników leczenia dwóch grup pacjentów z diagnozą schizofrenii wg DSM-CR IV, leczonych w Środowiskowym lub Indywidualnym Programie Leczenia (ŚPL vs. IPL). Oceny dokonano po pierwszej hospitalizacji, a następnie po trzech i dwunastu latach.

Metoda:
Grupa ŚPL (eksperymentalna) i IPL (tradycyjna) zostały dobrane w podziale losowym po 40 osób. Wszystkie trzy badania wykonało 67 osób (84%). Grupy nie różniły się pod względem demograficzno-społecznych i klinicznych czynników rokowniczych. Pierwsze trzy lata grupa ŚPL uczestniczyła w leczeniu dziennym, psychoedukacji dla rodzin i pacjentów oraz leczeniu środowiskowym. W kolejnych latach program objął obie grupy. Wykorzystano Kwestionariusz Anamnestyczny i Katamnestyczny, skalę GAF, BPRS LA, Kwestionariusz Jakości Życia Lehmanna.

Wyniki:
Korzystny, średni wynik GAF, dopiero po dwunastu latach był istotnie większy dla grupy ŚPL (p=0,036), podobnie jak korzystne typy przebiegu choroby z remisją wg Watta i Shepherda (p=0,038). Różnice w liczbie nawrotów były istotnie korzystniejsze dla ŚPL też tylko po dwunastu latach (p=0,045), podobnie jak liczba rehospitalizacji (p=0,013). Istotnie mniejsze, ogólne nasilenie objawów w ŚPL oceniono po trzech (p=0,008) i dwunastu latach (p=0,030) a w syndromie pozytywnym tylko po trzech latach (p=0,044).

Wnioski:
1. Po dwunastu latach od pierwszej hospitalizacji stwierdzono więcej korzystnych różnic w grupie leczonej w psychospołecznym programie od pierwszej hospitalizacji niż w momencie zakończenia eksperymentu. 2. Opóźnianie psychospołecznego leczenia w pierwszych trzech latach chorowania wiąże się z gorszym odległym, klinicznym przebiegiem schizofrenii.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top