PL EN
ARTICLE
Zmiany neurochemiczne w przednim zakręcie obręczy w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym: spektroskopia protonowa rezonansu magnetycznego (1H-MRS)
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku
 
2
Zakład Radiologii UM w Białymstoku
 
3
Klinika Psychiatryczna Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM
 
 
Data nadesłania: 19-02-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-07-2015
 
 
Data akceptacji: 05-07-2015
 
 
Data publikacji: 30-08-2016
 
 
Autor do korespondencji
Beata Galińska-Skok   

Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Plac Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(4):839-848
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem naszego badania było określenie zmian neurochemicznych u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym przy użyciu spektroskopii protonowej MR (1H-MRS).

Metoda:
Zbadano 27 pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym (z epizodem manii i mieszanym, depresji i w stanie remisji objawów) oraz 10 zdrowych osób. Badania obrazowe MR wykonano skanerem o natężeniu pola 1,5 T. Voxele o objętości 8 cm3 lokalizowano w przednim zakręcie obręczy oraz w obrębie płata czołowego i płata skroniowego po stronie lewej. W widmie wynikowym oceniano zawartość związków chemicznych w odniesieniu do kreatyny (Cr) i nietłumionego sygnału wody: NAA (N-acetyloasparaginian), Glx (kompleks glutaminian/glutamina/GABA), Cho (cholina), Cr (kreatyna i fosfokreatyna), mI (mioinozytol).

Wyniki:
W grupie pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym w porównaniu do osób zdrowych obserwowano w przednim zakręcie obręczy istotne statystycznie podwyższenie proporcji Cho/H2O (p = 0,029) oraz trend w kierunku wyższej proporcji Cho/Cr (p = 0,096).

Wnioski:
Wyniki naszego badania potwierdzają, że w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym występują zmiany neurochemiczne w zakresie związków choliny w przednim zakręcie obręczy.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top