PL EN
ARTICLE
Niepożądane efekty interakcji leków psychotropowych z produktami leczniczymi stosowanymi w chorobach układu sercowo-naczyniowego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Farmakologii, Zakład Farmakologii Klinicznej
2
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 1, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
3
Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków w Krakowie
4
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Zaburzeń Afektywnych
5
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Siwek   

Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii UJ CM, Kraków, Kopernika 21a, 31-501 Kraków, Polska
Data nadesłania: 22-07-2018
Data ostatniej rewizji: 25-09-2018
Data akceptacji: 25-09-2018
Data publikacji online: 30-10-2019
Data publikacji: 30-10-2019
 
Psychiatr Pol 2019;53(5):977–995
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena występowania niekorzystnych interakcji leków przeciwdepresyjnych (LPD) z lekami stosowanymi w chorobach układu krążenia (leki krążeniowe - LK)

Metoda:
Analiza 66 przypadków wystąpienia objawów niepożądanych, o obrazie klinicznym wskazującym w stopniu prawdopodobnym lub pewnym, że były one skutkiem połączenia LPD z LK

Wyniki:
Najczęstszym niepożądanym efektem (n=25 – tj. 37.9%) było wystąpienie bradykardii (i innych działań niepożądanych betablokerów) w następstwie dołączenia metoprololu lub propranololu do leku z grupy SSRI lub bupropionu. W jednym przypadku połączenie fluoksetyny z propranololem skutkowało zatrzymaniem krążenia. Zanotowano 8 przypadków nasilenia działań niepożądanych amlodypiny (obrzęki kończyn dolnych, bóle głowy) po połączeniu z: fluoksetyną, sertraliną lub paroksetyną, oraz wystąpienie mialgii, elewacji aminotransferaz, wielomoczu i hipotensji w połaczeniu lerkarnidypiny niektórymi SSRI. Stwierdzono też m.in: pogorszenie tolerancji propafenonu o połączeniu z wenlafaksyną lub bupropionem, 2 przypadki granulopenii związane z kombinacją duloksetyna -propafenon, 2 przypadki powikłań krwotocznych związanych z kombinacją wortioksetyna- warfaryna, 1 przypadek hiponatremii związany z połączeniem wortioksetyny i chydrochlorotiazydu, a także antagonizowanie dziłania hipotensyjnego klonidyny przez mirtazapinę i zakrzepicę obwodową w następstwie połączenia warfaryny z trazodonem.

Wnioski:
Ze względu na wysokie ryzyko interakcji i związanych z nimi efektów niepożądanych, zwłaszcza u pacjentów w starszym wieku, każda decyzja dotycząca połączenia określonego LPD i LK powinna być poprzedzona szczegółową analizą bezpieczeństwa oraz bilansu korzyści i ryzyka a także powinna wiązać się z poszukiwaniem najbardziej bezpiecznych, alternatywnych kombinacji ww leków.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674